070-344 20 23
Fortsatt avrådan från bad i Hornavan

Fortsatt avrådan från bad i Hornavan

Kommunens avrådan från att bada i Hornavan vid Jäckvik efter utsläpp av orenat avlopp gäller fortfarande. – De vattenprover vi tagit visar att vattnet fortfarande är påverkat, säger Jonas Callin, VA-ansvarig vid Arjeplogs kommun. I början av augusti gick en pump i...
Informationsmöte om damm-rivningar

Informationsmöte om damm-rivningar

I september nästa år lämnar Skellefteå Kraft in ansökan om att få riva dammanläggningarna i Pieskejaure och Rappen-Labbas. Vid ett informationsmöte i Arjeplog presenterades planerna för ett tiotal intresserade. – Det som planeras är att dammarna ska rivas och...
Ny överklagan om bullernivå vid Uddjaure

Ny överklagan om bullernivå vid Uddjaure

Boende i närheten av den eventverksamhet med racingbilar som sker på sjön Uddjaures is går nu till Mark- och miljödomstolen för att få hjälp att stoppa eller begränsa bullret. ”I Sverige har motorvärldens värstingsfordon sin naturliga hemvist på Anderstorp Motorbana,...
Fortsatt avrådan från bad i Hornavan

Avråder från bad i Hornavan vid Jäckvik

Kommunen avråder från bad i Hornavan vid Jäckvik. Orsaken är ett utsläpp av orenat avlopp från pumpstationen vid dammen. – Det hände vid en driftstörning för cirka en vecka sedan. Vi ser ingen fara med det här, men som en säkerhetsåtgärd avråder vi från bad....
Eric ny säkerhetssamordnare i Arjeplog

Eric ny säkerhetssamordnare i Arjeplog

Trygghet och säkerhet är viktigt för oss alla. Eric Karlsson ser fram emot sitt nya uppdrag som säkerhetssamordnare i Arjeplogs kommun. – Säkerhetsarbete är inget nytt i Arjeplog, det har funnits och fördelats ut på olika personer och avdelningar. Det nya är att vi...
Länsstyrelsen avslår överklagan om buller

Länsstyrelsen avslår överklagan om buller

Under 46 dygn överskreds den tillåtna bullernivån 377 gånger i samband med eventverksamhet på sjön Uddjaurs is. Men de boende i närheten, som i fem års tid har försökt få kommunens och länsstyrelsens hjälp att slippa bullret, har inte fått gehör för kravet på att...