070-344 20 23

Tema: Miljö- och klimatsmart utveckling

Ställ era frågor till Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Arjeplog i kommentarsfältet under texten, senast fredag 31 augusti kl 12:00. Då stängs kommentarsfältet för allmänheten, och de medverkande partierna har ytterligare fem dygn på sig att besvara...

Tema: Skotertrafik

Ställ era frågor till Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Arjeplog i kommentarsfältet under texten, senast fredag 10 augusti kl 12:00. Då stängs kommentarsfältet för allmänheten, och de medverkande partierna har ytterligare fem dygn på sig att besvara...

Tema: Samarbete över gränser

Barentssamarbetet fyller 25 år i år, och Sverige innehar nu ordförandeskapet för Barentsrådet. Syftet med Barentssamarbetet är att stärka fred, stabilitet och regional utveckling genom att förbättra möjligheterna till samarbete över regionens gränser. Under det...

Tema: Besöksnäringen

  Besöksnäringen är en av de viktigaste näringarna i Arjeplogs kommun. Statistiken visar också att det är en växande näring där omsättningen ökar. Från en omsättning på 203 miljoner kronor år 2014, till en omsättning på 231 miljoner kronor år 2016.  Med de...

Tema: vård och omsorg

Vård och omsorg är en stor del av kommunens verksamhet.  Kommunen har enligt lag hälso- och sjukvårdsansvar för personer inom särskilda boenden samt för personer som får hemsjukvård.  Arjeplogs kommun tillhandahåller dessutom via avtal med Region Norrbotten 3 stycken...

Tema: Service i glesbygd

Arjeplog är Sveriges fjärde största kommun sett till ytan. Det är samtidigt den mest glesbefolkade med 0,2 invånare per kvadratkilometer. Mer än en tredjedel av dessa invånare är bosatta i gårdar, byar och samhällen utanför tätorten. Fullmäktige antog den 23 april...