070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

NYHETER

Intervju med J A Persson

I mars 1929 skrev samen, fiskaren och jägaren Johan Abram Persson, Skierfa, in sig i historien som en helt otippad Vasaloppsvinnare, trots att han åkte flera hundra meter fel i spåret. I det här...

läs mer

Reindeer Cup i Racksund 1972

Året var 1972. Tidigare års skotertävlingar hade lockat både skotereliten och stor publik till Racksund, och inför detta års Reindeer Cup, med 90 anmälda förare, hyste tävlingsledaren Åke Johansson...

läs mer

Vinterdramatik på Hornavan

Att färdas i väglöst land kan bitvis vara förenat med stora risker, och Hornavan var en mycket besvärlig sjö att färdas på. Oskar Lundmark från Jäckvik har många minnen från färder över Hornavan,...

läs mer

Krondikning och laga skifte

I sin strävan efter bättre odlingsförutsättningar i Jäckvik satsade Oskar Lundmark på så kallad krondikning. Ett myrområde på åtta hektar stakades ut, och för dikningsarbetet erhölls en liten...

läs mer

Om hem och jordbruk

Oskar Lundmark, Jäckvik, växte upp och bildade familj i en tid när arrendet för en gård kunde vara 6 liter mjölk per dag. Om detta, och om hur han insåg att jordbruk och odling i Jäckvik inte...

läs mer

Orgelbyggare och huspredikanter

Om en klenod som försvunnit, om husandakter och husbönder som inte predikade i sina egna hem berättar Oskar Lundmark från Jäckvik i den fjärde delen av de intervjuer Carl Johansson gjorde år 1968....

läs mer