070-344 20 23

Intervju med J A Persson

I mars 1929 skrev samen, fiskaren och jägaren Johan Abram Persson, Skierfa, in sig i historien som en helt otippad Vasaloppsvinnare, trots att han åkte flera hundra meter fel i spåret. I det här inslaget intervjuas han, vid 71 års ålder, av Börje Granström. Han...

Tankar inför Silvervägens öppnande

Året var 1970, och byggandet av Silvervägen pågick för fullt. Börje Granström gick med sin bandspelare från Vuoggatjålme till Norge och intervjuade kockan Gunhild Wennström, vägarbetaren Ingvar Sundström samt Jenny Ranfjäll i Sandviken och Gurli Lestander i Mierkenäs....

Reindeer Cup i Racksund 1972

Året var 1972. Tidigare års skotertävlingar hade lockat både skotereliten och stor publik till Racksund, och inför detta års Reindeer Cup, med 90 anmälda förare, hyste tävlingsledaren Åke Johansson goda förhoppningar. Tävlingen genomfördes med rundbana på lördagen och...

Per Adde om sin konst och sin idé

Färgen, formen, rytmen och rörelsen är centralt i konstnärens Per Addes verk. I den nya utställningen på Adde Zetterquist konstgalleri, Storjord, visas nu en blandning av äldre och nyare tavlor som han målat, några av dem ej visade här förut. Galleriet ska, enligt Per...

Vinterdramatik på Hornavan

Att färdas i väglöst land kan bitvis vara förenat med stora risker, och Hornavan var en mycket besvärlig sjö att färdas på. Oskar Lundmark från Jäckvik har många minnen från färder över Hornavan, både vinter och sommar. I det här avsnittet, den åttonde delen av Oskar...

Båtskjuts och revolutionerande händelser

Runt sekelskiftet 1800-1900 var Oskar Lundmark, Jäckvik, som 16-åring en av de roddare som erbjöd båtskjuts på Hornavan. Drängen Alfred Lestander, som senare blev byns smed, lärde honom hur man tar sig fram på sjön i både bättre och sämre väder. Åtagandet att vara...