070-344 20 23
Bildsvep från näringslivsgalan 2023

Bildsvep från näringslivsgalan 2023

Näringslivsgalan 2023 hölls på Tjintokk i Slagnäs, en anläggning med hög sekretess där inga utomstående tillåts ta bilder. Samtliga bilder här är tagna av Tjintokks fotograf Thomas Kehl, och de tillhandahålls av näringslivsbolaget Argentis AB. Vid galan delades priser...
Medborgarförslag om gatukonst till kommunstyrelsen

Medborgarförslag om gatukonst till kommunstyrelsen

Ett medborgarförslag om att försköna Arjeplog med så kallad street art lämnades in för ett år sedan. På måndag ska kommunstyrelsen ta ställning till förslaget, som innebär att kommunen ska upplåta plats för gatukonst för att smycka det offentliga rummet och försköna...
Ridklubben ansöker om bygdemedel

Ridklubben ansöker om bygdemedel

Arjeplogs ridklubb ansöker om 626 668 kronor ur bygdemedel för byte av ridhushunderlag och reparation av sarg samt nödbelysning. Total kostnad för investeringen beräknas till 876 668 kronor. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2024.  ...
Medborgarförslag om bättre skyltning

Medborgarförslag om bättre skyltning

Tydliga skyltar på svenska, norska, finska och engelska behövs för att reducera nedskräpningen vid återvinningsstationen i Jäckvik. Det sägs i ett medborgarförslag, där förslagsställaren också önskar återkoppling och besked om hur kommunen hanterar problemen vid...
Medborgarförslag om bänk

Medborgarförslag om bänk

Ställ en bänk vid apoteket på Storgatan i Arjeplog. Det föreslås i ett medborgarförslag. Som motivering till förslaget sägs att det ofta står människor utanför apoteket och väntar på att det ska öppna, och att många av dessa är äldre människor....
Medborgarförslag om toalett

Medborgarförslag om toalett

Sätt upp/bygg en publik toalett på torget. Det föreslås nu ytterligare en gång via ett medborgarförslag till Arjeplogs kommun. Frågan om en offentlig toalett i Arjeplog har diskuterats under flera år, inte minst i sociala medier. Nu har ett nytt medborgarförslag...