070-344 20 23
Medborgarförslag om tomter

Medborgarförslag om tomter

Erbjud större tomter, med plats för odling. Det är innebörden av ett medborgarförslag till Arjeplogs kommun. Förslagsställaren anser att det finns så mycket mark att det borde finnas utrymme för att sälja även större tomter. Enligt förslaget ska de större tomterna...
PRO önskar grusleverans och ”Fixare”

PRO önskar grusleverans och ”Fixare”

PRO i Arjeplog vill att kommunen bistår med hemleverans av grus för halkbekämpning till personer över 70 år i egna hem, och med en ”Fixare” som kan hjälpa till med exempelvis gardinuppsättningar, fönsterputsning och byten av glödlampor. ”Många saknar närstående som...
Förslag om spångar och bänkar

Förslag om spångar och bänkar

I ett medborgarförslag till Arjeplogs kommun föreslås förbättring av en stig på Öberget. Förslagsställaren skriver att stora delar av stigen är torr och fin, men ett parti av stigen som går mellan skidspåren är blött och svårt att passera utan stövlar. Därför föreslås...
Brygg-bygge vid torget anmält

Brygg-bygge vid torget anmält

”Bryggan” vid Barkudden mellan Silvermuseet och kyrkan har byggts med de tillstånd som krävs och enligt den beskrivning som gjorts i ansökan. Det säger Länsstyrelsen, efter att ha fått in en anmälan om bland annat olaglig vattenverksamhet.  Anmälan, som gjorts...
Försvunna läkemedel polisanmält

Försvunna läkemedel polisanmält

Under senhösten 2023 upptäcktes att morfintabletter saknades hos en vårdtagare inom äldreomsorgen i Arjeplog. Istället fanns ett antal okända tabletter inne hos vårdtagaren. Vid utredningen som gjordes upptäcktes att vårdtagaren enligt signeringslistan under en längre...
Bildsvep från näringslivsgalan 2023

Bildsvep från näringslivsgalan 2023

Näringslivsgalan 2023 hölls på Tjintokk i Slagnäs, en anläggning med hög sekretess där inga utomstående tillåts ta bilder. Samtliga bilder här är tagna av Tjintokks fotograf Thomas Kehl, och de tillhandahålls av näringslivsbolaget Argentis AB. Vid galan delades priser...