Vård och omsorg är en stor del av kommunens verksamhet. 

Kommunen har enligt lag hälso- och sjukvårdsansvar för personer inom särskilda boenden samt för personer som får hemsjukvård. 

Arjeplogs kommun tillhandahåller dessutom via avtal med Region Norrbotten 3 stycken bemannade OBS-platser och jourmottagning, ett ansvar som kommunen inte är skyldig att ta. Dessa avtal löper ut den 31 december i år. De senaste åren har kommunen inte lyckats tillhandahålla egen personal för att klara bemanningskraven. Tjänsteköpen har gjort avtalen kostsamma för kommunen, och på grund av personalbrist har OBS-platserna stängts sommartid.

Två stora beslut som rör vård och omsorg inom kommunen har under denna mandatperiod tagits av fullmäktige. Det ena är att kommunen ska köpa fastigheten där hälsocentralen/folktandvården inryms. Tanken är att bygga om det tidigare sjukhemmet till ”Framtidens äldreboende”, ett särskilt boende med 60 platser. Det andra beslutet är att bygga om gamla Lugnetskolan till ett LSS-boende med fem lägenheter. Denna ombyggnation startar i dagarna.

Vad ser ni som den viktigaste frågan att jobba med under kommande mandatperiod när det gäller vård och omsorg för människor i Arjeplog?

 

  Socialdemokraterna i Arjeplog:

Vi måste ha bra personal som trivs på sitt arbete, känner sig involverade och är tillräckligt många. Att ha tillräckligt med anställda är alla kommuners stora utmaning då pensioneringarna helt enkelt inte täcks av de unga som utbildas. Vi måste alla hjälpas åt så att vår kommun är attraktiv att bo i och att människor utifrån vill komma hit. Utbildning av både under- och sjuksköterskor är viktigt och vår utbildningspolicy ger möjligheter för den som redan är anställd att vidareutbilda sig.

 

  Vänsterpartiet i Arjeplog:

-Förhandla till ett bra avtal med region Norrbotten om obs-platserna och akutmottagning under jourtid, eftersom det är regionen som bestämmer över denna verksamhet.

– Ge ett bidrag till dem som utbildar sig till sjuksköterska och tar en tjänst i kommunen.

 

 Liberalerna i Arjeplog:

Nästa mandatperiod innefattar ombyggnationen och flytten till framtidens äldreboende, uppstarten av LSS-boendet men främst rekryteringsfrågan. Vi behöver stötta upp verksamhetscheferna och socialchefen bland annat med marknadsföring på olika lärosäten. Utöver det kommunala vårdansvaret måste vi föra dialog med regionen för att få en primär- och akutvård som fungerar. Vi måste även se till att vår personal har en hanterbar arbetsbelastning och möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.