Ställ era frågor till Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Arjeplog i kommentarsfältet under texten, senast fredag 10 augusti kl 12:00. Då stängs kommentarsfältet för allmänheten, och de medverkande partierna har ytterligare fem dygn på sig att besvara eventuellt obesvarade frågor.

Skotertrafiken är en viktig del av besöksnäringen i Arjeplogs kommun. Den innebär dock risk för skador och störning för bland annat skogsbruk och renskötsel. Skotertrafik är inte en del av den svenska allemansrätten, och den regleras bland annat via tillfälliga och permanenta förbudsområden.

En undersökning gjord av Nationella Snöskoterrådet våren 2017 visar att sex av tio tillfrågade skoterförare instämmer helt eller delvis i påståendet att ”allt fler missbrukar möjligheten till friåkning och förstör för dem som sköter sig”.

En förutsättning för att skotertrafiken inte ska begränsas ytterligare anses vara ett väl utbyggt ledsystem. I Arjeplogs kommun skötsledunderhåll av ideella föreningar, som samtliga har svårt att finansiera detta. Jäckviks skoterförening var först ut med så kallade ledlicenser, och föreningen har tecknat avtal med samtliga privata
markägare som berörs av lederna. Målet, som dock ännu inte uppnåtts, är att de som använder ledsystemen ska betala kostnaden för drift och underhåll.

Projektet Hållbar skotertrafik i Arjeplogs kommun har inletts. I Länsstyrelsens beslut om stöd till projektet sägs att kommunen tillsammans med ren- och besöksnäringen ska ta fram ”….åtgärder för en hållbar skotertrafik som inte medför olägenheter för rennäringen, som ger tydliga förutsättningar för utveckling av skoterturism och vilar på en hållbar ledinfrastruktur.”.

Hur vill ert parti jobba för att skotertrafiken ska utvecklas utan ökade olägenheter för exempelvis rennäringen, och utan ökad belastning på de ideella föreningarna?

 

Vi vill:
– ha en så fri skoterkörning som möjligt dock med hänsyn till
markägarna och framförallt rennäringen.
– regelbundet föra dialog med samebyar, skoterorganisationer och
markägare för att införa eller ta bort tillfälliga skoterförbud.
– tillsammans med våra norska grannkommuner harmonisera regelverket av
skoterkörning vid gränsen.
–  att ytterligare resurser för ledunderhåll ska vara en
riksangelägenhet.
– i mån av ekonomi kan kommunen vara med och delfinansiera
investeringar.
– verka för att skoterkörning fortfarande ska vara fri om nya
naturreservat införs.

 


Vi tycker att lokalbefolkning ska ha större rätt till fri skoteråkning
än de som är hitresta. Vi tror att man också har större kunskap om och
förståelse för att både rennäring och besöksnäring ska samsas på samma
mark.

Leder ska finansieras av de som kör. En ledavgift till någon av
kommunens skoterklubbar har man råd att betala om man har råd att köra
sin skoter. Det ska inte vara skattebetalarna som ska stå för det. Att
vi kan använda bygdemedel för att stötta skoterklubbarna med dyra inköp
är dock ok.

 

Skoterturism är en viktig del i kommunen som vi verkligen ska verka för att den ska fungera. Att de föreningar som sköter om våra fina leder i kommunen ska få uppskattning för sitt arbete är viktigt för att vi ska kunna fortsätta ha ett så fint ledsystem.

Tillsammans med politiker, Argentis, föreningar och samebyar behöver vi föra en gemensam dialog där vi hjälps åt att finna vägar för att ha en hållbar skoterkörning. Politiken ska dock inte styra den fria företagsamheten eller föreningslivet med  bestämmelser utan vara med i en dialog för att finna en lösning.