Ställ era frågor till Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Arjeplog i kommentarsfältet under texten, senast fredag 31 augusti kl 12:00. Då stängs kommentarsfältet för allmänheten, och de medverkande partierna har ytterligare fem dygn på sig att besvara eventuellt obesvarade frågor.

Ett av de övergripande mål som fastställts av kommunfullmäktige är att Arjeplogs kommun ska arbeta mijlö- och klimatsmart.

I kommunen finns ett antal områden klassade som förorenade med risk att medföra skada för människors hälsa eller miljön, exempelvis bangården i Slagnäs, provbrytningsområdet vid Pleutajokk och den gamla silvergruvan på Nasafjäll. När det gäller Nasafjäll har man inte utrett vem som är ansvarig för eventuella åtgärder, men kommunen bär tillsynsansvaret. Området ligger i närheten av det område på norska sidan av gränsen där man nu planerar att starta kvartsbrytning, och vattenavrinning sker i både Sverige och Norge.

I kommunens klimatstrategi, fastställd 2015, anges bland annat dessa mål: år 2020 ska utsläppen av koldioxid och den totala energianvändningen i kommunen vara minst 20 % lägre än 2005. Samtidigt har transporter stor betydelse för energianvändningen, och kommunens egen klimatstrategi visar att såväl bilinnehav som körsträcka per invånare ökat mellan åren 2005 och 2013.

 

Vilken lokal miljö- och klimatfråga anser ert parti vara den viktigaste, och hur vill ni agera i den frågan?

 

 

Det är viktigt att vi får utrett hur en återställning av de områden du pekar på ska ske och på vems bekostnad. Slagnäs Bangårds byggnadsarbeten startar upp i höst vilket känns bra.

Genom Energikontor Norr erbjuds företag rådgivning för att få ner kostsam energiförbrukning. Vi har “plockat en del lågt hängande frukter” genom att tilläggsisolera och det nya äldreboendet ska byggas så det blir energisnålt. Bilar kommer vi alltid att ha behov av och där ska säkerhet och framkomlighet vägas mot miljönytta.

 

 

Vänsterpartiet anser att det viktigaste för klimatet är att minska utsläppen i Arjeplog, detta vill vi genom att:

-söka aktörer för att bygga offentliga laddstationer för elbilar.

-möjliggöra för fler att ansluta till fjärrvärme.

-tillsammans med extern aktör bygga en parkering för tung trafik där de kan stå med elström istället för att stå på en parkeringsficka på tomgång.

-att kommunen får ut med utökad information om källsortering.

 

 

En ren natur utan förorening är en av kommunens viktigaste resurser. Detta är något som Liberalerna vill bevara för att kunna utveckla friluftsliv och turism i kommunen vidare.

Vi vill verka för klimatsmart turism i vår fina natur, minska pappershanteringen i kommunen ytterligare samt en tillsyn av utsatta områden som leder till åtgärd av ansvariga.