Barentssamarbetet fyller 25 år i år, och Sverige innehar nu ordförandeskapet för Barentsrådet. Syftet med Barentssamarbetet är att stärka fred, stabilitet och regional utveckling genom att förbättra möjligheterna till samarbete över regionens gränser. Under det svenska ordförandeskapet kommer tonvikten att ligga på förbättrade kontakter mellan människor, speciellt för den yngre generationen.
En form av samarbete kan vara ett vänortsutbyte. De flesta kommuner i Sverige har en eller flera vänorter. Arjeplogs kommun har två, Salla i Finland och Umba i Ryssland. 
Samarbetet sker vanligtvis på förvaltningsnivå, exempelvis mellan skolor i de olika vänorterna. Arjeplogs kommun har i nuläget inte något aktivt kontinuerligt samarbete med sina två vänorter.
Hur vill ditt parti jobba med vänortsfrågor i fortsättningen?
Vänsterpartiet i Arjeplog:
Vänsterpartiet är positiva till samarbeten med olika vänorter. Eftersom kommunen har begränsade resurser såväl ekonomiska som personellt ser vi att det viktigaste är att upprätthålla de samarbeten vi har mer än att utveckla fler. Arjeplogs kommun har även andra samarbeten tex att gymnasieskolan årligen har utbyten med BMW i München.
Vänsterpartiet är öppna för ett utökat samarbete med våra norska grannkommuner i och med att Saltfällstunneln öppnas och vi ser en renässans för barentsvägssammarbete.
En uppgradering av riksväg 95 till Europaväg skulle öppna för fler samarbeten.

 

 Liberalerna i Arjeplog:
Internationellt samarbete är viktigt på många sätt. Förtroende och förståelse för närliggande länders kultur och samhällsstrukturer är dessutom en förutsättning för regional stabilitet och utveckling. 
För Arjeplogs kommun är samarbete och utbyte med närliggande kommuner viktigt för utvecklandet och effektiviseringen av kommunen. Idéutbyten med demografiskt liknande kommuner kan påskynda förbättringsarbetet och servicen för kommunens invånare. Där kommunalt och regionalt samarbete kan öka vår kommuns effektivitet och attraktionsvärde ska vi naturligtvis nyttja detta.
 Socialdemokraterna i Arjeplog:
Arjeplog har via SIDA försökt få till samarbeten på Kolahalvön. Det är svårt att hitta formerna men om/när vi kan avsätta tid och prioritera våra vänorter, så finns det som regel också medel att finna. Vi vet också redan att Salla är intresserade av att hitta nya saker att arbeta gemensamt för.
Barents Road – med Norge, Finland och Ryssland kan bli ett bra samarbete. Föreningen fick i dagarna 100 000 kr  till utvecklingsstöd och då främst för ungdomar. Just nu känns detta som det mest konstruktiva.