Besöksnäringen är en av de viktigaste näringarna i Arjeplogs kommun. Statistiken visar också att det är en växande näring där omsättningen ökar. Från en omsättning på 203 miljoner kronor år 2014, till en omsättning på 231 miljoner kronor år 2016. 

Med de frivilliga uppgifter som SCB fått in från hotell, stugbyar, vandrarhem och camping som grund, visar statistiken också att antalet gästnätter ökat och att utländska besökare utgör ungefär hälften av gästerna.

Samtidigt blir det svårare och svårare att resa både till och inom Arjeplog. Silverexpressen har upphört, just nu saknar vi flyg i Arvidsjaur. Information om resor med Inlandsbanan är motsägelsefull och periodvis har det varit svårt att boka biljetter hos SJ för nattåget norrut från Stockholm.

Kommunen måste betala för de inomkommunala busslinjerna, och kostnaden är hög. För fjolåret slutade notan på 4,7 miljoner kronor. Kollektivtrafiken inom kommunen är därmed begränsad och ger få möjligheter att besöka platser och arrangemang utanför tätorten.

Hur vill ert parti arbeta för att underlätta utveckling av besöksnäringen, i första hand sommarturismen i Arjeplogs kommun? 

 

Vårt mål är att besöksnäringen ska fördubblas. Vi satsar på utbildning och stöd till entreprenörerna, så att de kan utveckla sina idéer och sina företag.

Vi ska fortsätta att marknadsföra vår del av landet. Potentialen är enorm.

Vi vill ha samma typ av beställningstrafik till tåget som vi har för Flygbilen.

Busslinjer inom kommunen är dyrt, men vi vill behålla så många linjer som möjligt till byarna – som beställningstrafik. I övrigt måste besökarna köra bil – vilket de flesta gör.

 

För att ha en bra besöksnäring krävs ett bra entreprenörskap vilket vi kan bistå med via Argentis samt utbildning på gymnasiet.

– Att via kommunens ledning påverka transporter till och från kommunen.

– Att ha bra planer för byggnation, där internet och tele finns tillgängligt

– Att ha ett bra fungerande VA i våra serviceorter

– Att tillgängliggöra de skyddade markerna så att tex fjällvandrare vill besöka dem, även att olika turistnäringar tex hundspann kan utnyttja dem

– Påverka skogsbolagen att underhålla det skogsbilsnät som finns i kommunen, för att underlätta för turistverksamhet 

 

Det ska inte vara en klassfråga att ta bilen till sitt tilltänkta semestermål.
Länstrafikens upphandlingsmodeller bör anpassas till trafikunderlaget för att skapa utrymme i ekonomin.

Vi kommunpolitiker måste föra en dialog med de politiker som finns invalda på riks- respektive regionnivå samt med Trafikverket för att göra hela Sverige tillgängligt för alla.

Liberalerna i Arjeplog uppmuntrar till både sommar- och vinterturism och ser att det är viktigt att företagare och föreningar inom turismen har möjlighet att marknadsföra sig samt uppmuntra dem att expandera och utvecklas.