I slutet av januari 2024 ska det nya särskilda boendet Björkbacken tas i bruk. PRO Arjeplog oroas nu över att boendet inte har någon särskild demensavdelning.

I en skrivelse till kommunstyrelsen uttrycker styrelse och medlemmar i PRO Arjeplog ”…stor oro, ilska och frustration…” över framtidens äldreomsorg i kommunen.

Anledningen är den information de fått om att det nya särskilda boendet, Björkbacken, inte kommer att ha någon särskild demensavdelning, och att det inte finns något beslut om trygghetsboende.

Informationen fick PRO Arjeplog under HoP-rådets möte (Handikapp- och Pensionärsrådet). Vid ett efterföljande PRO-medlemsmöte med ett 80-tal deltagare rådde total enighet om att göra en skrivelse till kommunstyrelsen.

När det gäller uppgiften om att Björkbacken inte kommer att innehålla någon särskild demensavdelning skriver PRO Arjeplog att detta är helt tvärtemot vad all forskning och erfarenhet visar.

”Att inte ha en särskild avdelning för personer med demenssjukdomar, skapar oro för både dementa och icke dementa. Att sakna demensavdelning gör arbetet svårt, osäkert och otryggt inom hela det särskilda boendet. ”, sägs i skrivelsen.

PRO Arjeplog påpekar också att Arjeplog tidigare, under 30 års tid, har haft en väl fungerande demensavdelning, Facklan, där all personal utbildades för att på bästa sätt ta hand om personer med olika former av demens.

Flytten av boende från Vaukagården/Tallbacken till Björkbacken planeras till slutet av januari 2024.  I skrivelsen till kommunstyrelsen kräver PRO Arjeplog svar på frågor om vad som händer med Tallbacken/Vaukagården. Vid tidigare informationstillfällen har kommunens företrädare sagt att nya äldreomsorgens byggnationer skulle ske i två steg. Först Björkbacken, sedan ett trygghetsboende. Men nu kom beskedet att det inte finns något beslut om Tallbacken eller ett trygghetsboende.

”Vad händer med Tallbacken/Vaukagården? Hur tänker ni nu?”, skriver PRO Arjeplog.

Socialchef Veronica Svalenström bekräftar att det i dagsläget inte finns något beslut om en särskild demensavdelning.

– Vi kan inte låsa en avdelning för demensboende, och sedan riskera att stå med tomma rum på en avdelning och ha för få rum på andra avdelningar. Men vi försöker fördela rummen efter behov och förutsättningar, och så långt det är möjligt vill vi undvika blandade avdelningar. Samtidigt är alla avdelningar och rum anpassade för de som har nedsatt kognitiv förmåga, säger hon.

I frågan om trygghetsboende säger Veronica Svalenström att utredning pågår, men just nu fokuserar man på flytten från Vauka/Tallbacken till Björkbacken.

– Arbetet med utredning av ett trygghetsboende fortsätter, bland annat har vi ute en enkät för att undersöka behovet. Men vi behöver först och främst genomföra flytten i lugn och ro.

 

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x