Kommunens avrådan från att bada i Hornavan vid Jäckvik efter utsläpp av orenat avlopp gäller fortfarande.

– De vattenprover vi tagit visar att vattnet fortfarande är påverkat, säger Jonas Callin, VA-ansvarig vid Arjeplogs kommun.

I början av augusti gick en pump i pumpstationen sönder, och det blev en översvämning, så kallad bräddning, i pumpstationen. Följden blev att orenat avloppsvatten rann ut i viken.

Skyltar med texten “Bad avråds” sattes upp vid ångbåtskajen, och regleringsföretaget ökade tillfälligt genomströmningen av vatten från Jäggávrre ut i Hornavan.

De vattenprover som tagits visar att vattnet i viken fortfarande är förorenat, och kommunen avråder därför fortfarande från bad. Några åtgärder för att rena vattnet planeras inte.

– Föroreningarna bryts ned naturligt. Provsvaren är under gränsvärdet för att man inte ska bada, men som en säkerhetsåtgärd fortsätter vi avråda från bad, eftersom vi ser att vattnet fortfarande är påverkat, säger Jonas Callin.

Något beslut om nya prover är inte taget, men Jonas Callin säger att man troligen kommer att ta fler prover i höst.

– Vi har pratat om det, och kommer troligen att ta nya prover.

Jonas Callin säger också att risken för nya utsläpp är liten, trots att den trasiga pumpen fortfarande inte ersatts.

– Det ska vara två pumpar där, men tyvärr är leveranstiden på sådana här specialpumpar lång. Vi har en större pump där nu än före utsläppet, så risken är liten. Men vid extremt stor belastning kan det förstås ske igen. Jag hoppas att vi får den andra pumpen nästa vecka.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x