text

Kravet på 11 timmars dygnsvila träder i kraft den 1 oktober för de flesta arbetsgrupper, och arbetet för att skapa nya scheman pågår fortfarande för fullt. I Arjeplogs kommun ser schemaförändringarna ut att bli störst inom LSS/Personlig assistans. För den gruppen gäller kravet dock först från och med 1 februari 2024.

– I dagarna presenterar jag schemaförslag för den personal som berörs. Men det här är svårt att hantera, vi har många och höga hinder framför oss på vägen. Arbetstidslagen och LSS-lagen går inte hand i hand, säger Sara Dahlberg, biträdande enhetschef för LSS/Personlig assistans.

Bestämmelserna innebär att arbetstagaren ska ha minst 11 timmars vila per 24-timmarsperiod. Det här påverkar många arbetsgrupper, där schemat idag består av dygnspass. Missnöjet är stort på flera håll, och i exempelvis Gällivare har hälften av ambulanspersonalen sagt upp sig på grund av förändringen. Noteras bör att anställningsvillkoren för ambulanspersonal skiljer sig mellan Gällivare och Arjeplog.

– Jag har inte nåtts av uppgifter om någon uppsägning av det här skälet hos oss. Rent formellt så påverkas schemat för våra deltidsbrandmän och vår ambulanspersonal inte lika mycket, eftersom beredskap inte räknas som arbetstid.  säger Charlotte Hermansson, personalspecialist hos Arjeplog kommun. Men, fortsätter hon, även om schemaförändringen formellt inte är så stor, kan en enskild medarbetare uppleva en stor förändring. Vi jobbar på med dialog och kommunikation, och försöker hitta lösningar för alla.

Ulf Lundström, chef för räddningstjänsten och ambulanspersonalen i Arjeplog, menar att det är för tidigt att säga vilka konsekvenserna av kravet på 11 timmars dygnsvila blir. Bestämmelserna för RIB, räddningsman i beredskap, är ännu inte klara.

– Vi arbetar ju specifikt med liv och hälsa, och SKR (Sveriges kommuner och regioner, reds anm.) utreder fortfarande vilka förutsättningar som gäller för oss. Vi kommer att påverkas, men frågan är i vilken omfattning. Som jag ser det just nu löper räddningstjänsten störst risk att få problem sommartid, med skogsbränder som kan vara ihållande och personalkrävande.

Beredskap räknas inte som arbetstid, och såväl deltidsbrandmän som ambulanspersonal kan därför, i grunden, behålla sina scheman. Men så fort något inträffar som gör att de behöver åka ut på jobb tickar arbetstimmarna, som får vara högst 13 per dygn.

– När det gäller ambulansen har vi en förare i beredskap dygnet runt. Vi vet inte ännu hur det här kommer att påverka situationen, men hittills har det alltid löst sig när vi behövt kalla ut extraförare, trots att de inte har jour, säger Ulf Lundström. Vi tittar på det här och försöker hitta en lösning, men vi behöver veta mer för att kunna göra rätt.

Beredskap finns även inom kommunens VA-avdelning.

– Ingen har sagt upp sig, men man tycker att det är en onödig förändring och att den i vissa fall slår väldigt fel. Generellt påverkas vårt arbete inte nämnvärt genom att dygnsvilan går från 9 till 11 timmar. Som jag ser det är det framför allt större underhållsåtgärder som kan bli lidande, det blir lite svårare att planera helt enkelt, säger Jonas Callin, VA-chef hos Arjeplogs kommun.

När det gäller LSS/Personlig assistans har Sara Dahlberg ett par månader på sig att, tillsammans med brukare/anhöriga/godemän, berörd personal och fackförbund, hitta schemalösningar som uppfyller kravet på dygnsvila och fungerar i praktiken.

– Det är en utmaning. Idag kan du fysiskt befinna dig på din arbetsplats 24-25 timmar. Sovande jour räknas som halv timme, så efter den 1 februari är det maximalt 20 klocktimmar på arbetsplatsen som gäller. Vi försöker titta på hur det här ska kunna fungera, men är inte klara ännu.

Sara Dahlberg vill inte gå in på hur personalen inom LSS/Personlig assistans i Arjeplog ställer sig till de schemaförslag som nu presenteras.

– Nej, det är en förtroendefråga. Det som sägs till mig vid våra samtal stannar hos mig. Det jag kan säga är att ja, det finns en uppgivenhet inför förändringen. Vi har en aktuell uppsägning, men den sker på grund av flytt från orten, inte på grund av nya arbetsscheman.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x