Över hundra fastigheter öster om Arjeplog får nu, via företaget Open Infra, en ny chans att anslutas till fiber. Satsningen har fått knappt 6,3 miljoner kronor i bidrag från Post- och Telestyrelsen. Projektledaren Ricard Rossing befinner sig nu i Arjeplog för att träffa berörda fastighetsägare.

– Det är 124 fastigheter som är med i satsningen, och vi behöver minst femtio tecknade avtal för att gå vidare, säger han.

Det är, enligt Ricard Rossing, Post- och Telestyrelsen som pekat ut området och fastighetsadresserna som ingår i satsningen.

– Det har skett en offentlig upphandling, vi vann och fick bidraget. Det är långa sträckor med få hushåll, men utslaget per fastighet så blir det 50 740 kronor, och det är det högsta jag någonsin jobbat med, säger han.

Området som berörs av denna satsning är fastigheter längs Silvervägen mellan Stabburudden och Björna, samt Fårholmen, Nåtti, Granlunda, Brändudden och Radnejaur. Ricard Rossing har varit ute ett par dagar redan och besökt fastighetsägare.

Flera av fastighetsägarna, som hoppades på fiber vid förra bredbandssatsningen i Arjeplog, har redan tecknat avtal för mobilt bredband.

– Så är det, och det är lite olyckligt men inget vi kan rå över. Mobilt bredband är en nödlösning för fastighetsägare som inte kan få fiber. Det utesluter inte att vi kan koppla in fiber med hjälp av det bidrag vi fått, men om avtalet för det mobila bredbandet är bundet kan det innebära att fastighetsägaren får betala dubbla avgifter under en period, säger Ricard Rossing.

Om färre än femtio fastighetsägare tecknar avtal för fiberanslutning läggs projektet ner och pengarna återbetalas till Post- och Telestyrelsen.

– Då kommer de att användas för fiberanslutning i någon annan del av Sverige, säger Ricard Rossing.

Men han har gott hopp om att projektet ska genomföras här.

– Jag har mött de som är lite trötta och frustrerade efter att ha väntat så länge, men de har inte tappat hoppet om att få fiber och nu ser de det här som den bästa och kanske sista chansen. Jag har redan fått bra ambassadörer för det här projektet. Och, jag har jobbat sedan 2015 med det här. Hittills har alla områden jag haft lett till byggbeslut, peppar peppar…

Fastighetsägarens kostnad för fiberanslutning inom ramen för detta projekt är från 14 900 kronor. I det avtalet ingår 24 månaders bindningstid med förbestämd operatör.

Den preliminära tidsplanen i projektet anger att arbetet ska dras igång under första eller andra kvartalet nästa år, och fibern ska då kunna vara i bruk under tredje eller fjärde kvartalet.

– Det här är en mycket preliminär tidsplan. Byggstart för projektet betyder inte att vi börjar gräva i tjälen. Vi kan istället börja förbereda det som ska göras inne i husen. Men tidsplanen är inte ristad i sten. Det kan till exempel ta lång tid att skriva markavtal med de fastighetsägare som berörs, säger Ricard Rossing.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x