070-344 20 23
Skogsfrågor i nytt projekt hos Silvermuseet

Skogsfrågor i nytt projekt hos Silvermuseet

Silvermuseet i Arjeplog får 2 090 000 kronor från Postkodlotteriets stiftelse för att arbeta med skogsfrågor på lokal nivå, utifrån samiska och lokala perspektiv. Projektet sträcker sig över två år, och syftar till att åstadkomma en hållbar förvaltning av den resurs...
Boken Silverblåsningen nominerad till pris

Boken Silverblåsningen nominerad till pris

Anders Boströms bok Silverblåsningen, som handlar om Jan Edvardsson och hans tid i Arjeplog, har nominerats till Silversleven, ett pris som delas ut av Publicistklubben i norra Norrland. Priset går till en journalist eller redaktion i Norrbotten eller Västerbotten som...
Åsa Larsson ny ordförande för Socialdemokraterna

Åsa Larsson ny ordförande för Socialdemokraterna

Åsa Larsson efterträder Mats Abrahamsson som ordförande för Socialdemokraterna i Arjeplog. I samband med årsmötet skedde omval av Görgen Åberg som vice ordförande, och Kristina Wallström som sekreterare. Under föregående verksamhetsår pågick valarbete och valrörelse...
Detaljplan överklagas

Detaljplan överklagas

Detaljplanen för Jäckvik 1:10, som antogs av kommunfullmäktige den 27 februari, har överklagats. Planen innebär att ett trettiotal nya fritidshus kan byggas i byns västra ände. Två överklagningar har skickats in till kommunen från fastighetsägare i direkt anslutning...
Sigrid Granström ordförande för V i Arjeplog

Sigrid Granström ordförande för V i Arjeplog

Sigrid Granström valdes som ordförande för Vänsterpartiet i Arjeplog vid årsmötet. Övriga ledamöter i styrelsen är Albert Lestander, Erik Grähs, Pirjo Holmström samt Ola Holmström. Det gångna verksamhetsåret ägnades framför allt åt valarbete. Förhandlingarna med andra...
Ny skogsled mellan Kraja och Bjäckas

Ny skogsled mellan Kraja och Bjäckas

En grusad skogsled planeras mellan Kraja och Arjeplogsströmmarnas fiskeområde Bjäckas, efter ett medborgarförslag som kommit in till kommunen. Önskan om en sammanhängande gång- och cykelväg från centrum till Bjäckas har framförts i olika forum. Det medborgarförslag...