Detaljplaner och byggnadslov stod i fokus när personal från Miljö- och Byggservicekontoret bjöd in företagare till dialogmöte på Silvermuseet.

– Att ge företagarna möjlighet att möta oss på kvällstid är ett led i vårt arbete att bli mer tillgängliga och nå ut med information och rådgivning, säger byggnadsinspektör Joel Vikström.

Deltagarna i mötet fick bland annat information om arbetet med detaljplaner och den fördjupade översiktsplan som ska göras i Jäckvik.

Helena Bloom, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerade om att Jäggávrre och Jävjávrre kommer att klassas som vattenskyddsområde, på grund av kommunens ytvattentäkt. Det innebär bland annat begränsningar i hanteringen av kemikalier i området vid sjöarna, samt att särskild hänsyn ska tas till risken för vattenföroreningar vid exempelvis trafikolyckor i närheten av sjöarna.

Även byggnadslov, som framöver kommer att krävas för så kallade spiketält på husvagnscampingar, diskuterades.

En helt ny checklista för den som vill starta eller utveckla verksamhet i kommunen presenterades. Checklistan kommer att finnas tillgänglig via kommunens hemsida, och ska hjälpa företag och privatpersoner att få en överblick över vilka anmälningar och tillstånd som behövs.

Mötet var uppskattat av de företagare som var på plats, och ett nytt möte kommer att ordnas under hösten.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x