Tydliga skyltar på svenska, norska, finska och engelska behövs för att reducera nedskräpningen vid återvinningsstationen i Jäckvik.

Det sägs i ett medborgarförslag, där förslagsställaren också önskar återkoppling och besked om hur kommunen hanterar problemen vid återvinningsstationen. I förslaget berättas om bybor som tvingas städa upp området eftersom sopsäckar med varierande innehåll, bland annat hushållssopor samt spritflaskor, lämnas mellan containrarna. Sopsäckarna slits sönder av fåglar och innehållet sprids ut. I förslaget beskrivs återvinningsstationen, som den nu fungerar, som en sanitär olägenhet.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x