Underhållet på de statliga lederna har länge varit eftersatt. Så här såg en bro i Smuolevágge ut. sommaren 2022. FOTO: Maria Söderberg

Underhållet på de statliga lederna inom Arjeplogs kommun har länge varit eftersatt. Men nu ska det bli ändring.

– Under det här året fokuserar vi på leder i Arjeplog, och om vi får finansiering så kommer det att hända en hel del under de närmaste åren, säger Erik Granerot, chef för länsstyrelsens naturförvaltningsenhet.

I planerna för de närmaste åren ingår bland annat en 100 meter lång hängbro på Kungsleden över Kapellströmmarna, istället för den roddled som finns idag.

Spångar över våta områden underlättar vandringen. Men de behöver underhållas. Under 2023 ska länsstyrelsen fokusera på underhåll av leder i Arjeplogs kommun. FOTO: Maria Söderberg

När det gäller de statliga lederna i kommunen menar Granerot att länsstyrelsen har bra koll på skicket, efter den inventering och dokumentation som gjorts under 2022.

– Det finns bra ledsträckor, men det finns också sträckor som är väldigt eftersatta, säger Erik Granerot, och får medhåll av Maria Söderberg, erfaren vandrare som också deltagit i inventeringsarbete för Naturkartan.

– Det är uppseendeväckande att underhållet är så eftersatt med tanke på hur vandringsturismen ökat, och att staten nu bestämt sig för att dra in på finansieringen är mycket allvarligt. En del ledsträckor är direkt farliga, till exempel på grund av murkna spänger och erosion, säger Maria Söderberg.

På norra sidan av Smuolevágge är den statliga leden mellan Nasafjäll och Guijaure helt igenvuxen. Ledmarkeringarna, i den mån de finns kvar, är svåra, ibland omöjliga, att se. FOTO: Maria Söderberg

Under 2023 ska underhållsarbete utföras på både sommar- och vinterleder. Det handlar bland annat om att sätta upp nya stolpar, röjningsarbete och reparation av spångar.

Erik Granerot vill påminna om att det finns en skillnad mellan vinterleder och skoterleder.

– De statliga vinterlederna är tänkta för skidåkare, och därför är sträckning och broar inte anpassade för skotertrafik, säger han.

Det finns också planer på att utöka det befintliga ledsystemet i Arjeplogs kommun, och på så sätt tillgängliggöra skyddade naturområden.

– Allt hänger på vilken finansiering vi kan få. I fjol fick vi 50 miljoner kronor för skyddad natur. I år har vi 16,7 miljoner och vi har fått signaler om att det blir ännu mindre nästa år. Vi måste prioritera hårt, konstaterar Erik Granerot.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x