a man walking down a dirt road next to a forest

En grusad skogsled planeras mellan Kraja och Arjeplogsströmmarnas fiskeområde Bjäckas, efter ett medborgarförslag som kommit in till kommunen.

Önskan om en sammanhängande gång- och cykelväg från centrum till Bjäckas har framförts i olika forum. Det medborgarförslag som inkommit och ligger till grund för planerna innebär dels en förbättring av en befintlig stig, samt en sträcka som blir nyanlagd.

Beräknad kostnad för projektet är 850 000 kronor, och om bidrag beviljas kommer kommunen att utföra arbetet under sommaren 2023.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x