Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. 

Vi i Folkinitiativet Arjeplog fick i början av veckan en inbjudan av kommunalråd Isak Utsi till att träffa honom och resten av den strategiska gruppen för att diskutera en möjlig framtid för Hornavanskolan. Han sade att de gärna ville höra vad Folkinitiativet har för förslag till utveckling av skolans verksamhet. Vi är väldigt glada över den inbjudan, och tackar honom för det.

Inbjudan gällde förslag som skulle rymmas inom den ekonomiska ramen som kommunen satt upp. Här finns ett inneboende problem. Den ramen, och andra ramar, kan komma att behöva justeras. Vi som kämpat och engagerat oss för en folkomröstning är en löst sammansatt grupp som nu flyttat vårt fokus från att driva igenom en folkomröstning till att ta tillvara på intressena hos de som deltagit i folkomröstningen, inte minst den majoritet som röstat för att behålla och utveckla skolan.
En förutsättning för att vi ska visa vad vi har, och för att vi ska kunna delta i konstruktiva samtal är ett ömsesidigt förtroende. Arjeplogs kommun har på inget sätt gett oss någon anledning att känna den typen av förtroende, tvärtom. Därför kunde vi, om än vi gärna tackar ja till inbjudan, inte acceptera villkoren.

Vårt förslag är att konsult Anna Lundqvist som genomförde vårens utredning om skolans framtid närvarar som neutral part. Vi föreslår även att samtalet breddas och att representanter för både skolan och det lokala näringslivet skulle bjudas in till bordet. Kommunens tidshorisont på ett par dagar, är inte heller rimlig.
Vårt motbud till kommunen har ej ännu besvarats. Vad oss anbelangar så väntar vi fortfarande på svar från Arjeplogs kommun. Det finns en unik möjlighet att samarbeta här, och vi är gärna en del av ett sådant samarbete.

Vi diskuterar gärna med Arjeplogs kommun och visar upp våra tankar, men det måste ske i sällskap av en kunnig tredje part, representanter från Hornavanskolan, näringslivet, och med en rimlig tidshorisont. Vi hoppas nu att kommunen snarast återkommer till oss i detta ärende.

Om inte samtal kan ske, så kommer vi att fortsätta som vi gjort, vi håller förslagen för oss själva tills vidare och presenterar dem i samband med kommande valrörelse.

Erik Quist, Folkinitiativet Arjeplog

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x