Nedanstående text är ett öppet brev från Erik Quist till kommunalrådet Isak Utsi. Arjeplognytt.se har ingen insändar- eller debattsida, men frågan om Hornavanskolan har väckt ett sällan skådat engagemang hos invånarna i Arjeplog och därför väljer jag som ansvarig utgivare att publicera detta öppna brev på nyhetsplats.

Jag har gett kommunalrådet Isak Utsi möjlighet att besvara det öppna brevet. Därefter har Erik Quist erbjudits att skriva en kort slutreplik som sätter punkt för deras diskussion i det här forumet. Länk till kommunalrådets svar och Erik Quists slutreplik finns i slutet av denna text:

Bäste herr Utsi

Som varandes en av initiativtagarna till namninsamlingen för en folkomröstning angående Hornavanskolans framtid, så gläder det mig oerhört att du välkomnar vårt medborgarinitiativ. I Arjeplog behövs mer debatt, inte mindre, och den politiska tystnaden i vår kommun är ett stort problem, vilket är känt sedan länge. Tystnaden har till och med fått viss medial uppmärksamhet. Därför gör det mig glad att vårt nya kommunalråd delar min uppfattning om att medborgerliga initiativ är något positivt.

Jag är dock osäker när det gäller vissa saker. Exempelvis är jag långt ifrån övertygad om att din entusiasm delas av alla dina partivänner, och att din inställning är förankrad i den lokala partitoppen. I fredags när jag och en annan eldsjäl stod utanför en lokal butik för att samla in namn så passerade en av fullmäktiges socialdemokratiska ledamöter. Denne fick givetvis samma fråga som alla andra, om hen ville skriva på vår lista. Personen nästan skrek ut sitt nekande svar, två gånger, uppenbart arg över frågan.

Efter sina ärenden på affären såg jag klart och tydligt hur personen smet ut från butiken bakvägen, för att sedan ta en lång omväg till bilen för att inte bli sedd.

För min del spelar det ingen roll, personen i fråga har all rätt att ha sin egen åsikt, ni behöver såklart inte hålla med varandra. Och visst, hen kan givetvis ha haft ett annat skäl till att skrika, och sedan smita ut bakvägen, men den anledningen rör sig i sådana fall i ett område bortom min fantasi. Jag kan därför inte låta bli att undra ifall ditt uttalande i Arjeplognytt där du välkomnade medborgarinitiativet verkligen speglar ditt partis uppfattning. Hur ställer sig egentligen sossarna i Arjeplog till detta? Det känns dock tryggt att du, utifrån hur jag tolkar ditt uttalande, internt i partiet kommer driva linjen att ett medborgarinitiativ är något positivt.

Sedan så verkar det tyvärr som om du missförstått vad vårt initiativ handlar om. Vi anser, att oavsett vad man tycker i sakfrågan, så är frågan så viktig och avgörande för vilken väg Arjeplog ska ta in i framtiden, att det är mer än rimligt att varje arjeplogare får säga sin mening. Det är inte bara motståndare till nedläggning som skrivit på, långt ifrån. Många värnar vår demokrati och folkets möjlighet att tydliggöra sina ståndpunkter.

Anledningen till att denna medborgerliga möjlighet finns, är just att den representativa demokratin inte klarar av att spegla medborgarnas åsikter på ett adekvat sätt i alla frågor. Det här är precis en sådan fråga.

Låt oss ta reda på vad folk tycker, genom den möjlighet till rådgivande folkomröstning som demokratin lämnar utrymme för. Vad kan vara farligt med folkviljan?

Du pratar om skattehöjning som enda tänkbara lösning på skolans finansiering. Vi är, som du redan vet, många som ifrågasätter era kalkyler, den totala bristen på konsekvensanalyser, och det faktum att ni tycks ha bildat er uppfattning utan att ha konsekvenserna klara för er. Det är inte ett vettigt sätt att göra saker på.

Det finns dessutom gott om idéer både för hur mer pengar ska komma in i Arjeplog utöver att tjata på staten om att förlägga fler myndigheter här, och tankar om hur man organisatoriskt skulle kunna slimma kommunens verksamhet. Så oroa dig inte för medborgarnas eventuella brist på idéer, det finns gott om tänkande människor här. Alternativ till ert, enligt vår mening, uselt underbyggda förslag, saknas alls icke.

Men allt detta hör hemma i nästa steg. Låt oss lämna det därhän så länge. Ni tror på ert förslag, många av oss andra gör inte det. Låt oss ta den delen när själva förslaget ska diskuteras, och inte just nu.

Den fråga vi bör ställa oss nu är huruvida befolkningen ska få yttra sig i frågan eller inte. Jag å min sida vill mena att det är ert uppdrag att representera era väljare och följa de lagar som finns i frågan, och det är ganska tydligt vad folk vill ha i det här fallet. Vi som skrivit under listan är inte ”random people” som tidigare uttryckts, vi är en väsentlig del av väljarunderlaget i Arjeplogs kommun som vill visa var vi står i denna ödesfråga. Först när ni tagit ställning i den frågan kan vi tala om reella politiska förslag, eller om vårt folkinitiativ måste ta sig andra uttryck.

Avslutningsvis vill jag beklaga att du hamnat i denna soppa, och ofrivilligt eller inte fått ärva en så laddad fråga. Det var säkerligen inte det du såg framför dig när du tackade ja till ditt uppdrag.

Erik Quist

 

Länk till kommunalrådet Isak Utsis svar, och slutreplik från Erik Quist, finns här. 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x