Behovet av el blir större och större inom testindustrin, och nu krävs en förstärkning av elnätet i Arjeplogs kommun.

– Kraft till testverksamheten är avgörande för att bibehålla och utveckla vår unika och världsledande position inom fordonstest i kallt klimat, säger kommunalrådet Britta Flinkfeldt, som nyligen träffade Vattenfalls ledning för att diskutera frågan.

Representanter för Vattenfall Eldistribution bjöds in till Arjeplog för att få information om det behov som finns och den ökning som förutspås inom kort.

I samband med besök på en av de lokala testanläggningarna konstaterades att behovet av kapacitet för elbilsladdning i Arjeplog sannolikt ligger fem år före behovet i större städer.

– En kraftfull satsning i Arjeplog är därför något som övriga Sverige kan lära av, säger Eva Vitell, chef för kund och marknad hos Vattenfall Eldistribution, i ett pressmeddelande från Arjeplogs kommun.

Förhoppningen är att Arjeplog inom kort ska få mer elkraft, och säkrare leveranser.

– Vi behöver en lina till från Bastusel till Arjeplog. Får vi inte det blir det bekymmersamt för testindustrin. Problemet är inte akut idag för vår del, men i Slagnäs kan man nog säga att det är ett akut problem, där behövs större kapacitet snarast, säger Britta Flinkfelt.

Det finns planer på en större kraftledning från Bastusel till Arjeplog, men man har inte kunnat ta beslut om vilken sträckning kraftledningen ska ha.

– Det är i stort sett klart fram till Slagnäs, men vart linan mellan Slagnäs och Arjeplog ska gå är inte klart. Det finns en gammal kraftledningsgata som kan vara ett bra alternativ eftersom den inte används längre, men för att använda den krävs att man kommer överens med de markägare som berörs. Jag förstår att markägare kan vara tveksamma ur privatekonomiskt perspektiv, det blir ett intrång på deras hemman. Men jag hoppas att man även kan se på saken ur ett samhällsperspektiv. Får vi inte fram elledningar blir det bekymmersamt för testindustrin, säger Britta Flinkfeldt.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x