Resultatet för Arjeplogs kommun 2018 blev ett minus på drygt 11 miljoner. Det framgår av årsredovisningen, som presenterades vid måndagens kommunfullmäktige.

– Vi har problem med kompetensförsörjning, och hyrpersonal har kostat oerhört mycket pengar, sa kommunalrådet Britta Flinkfeldt. Vi har också, trots ett bra förebyggande arbete, ett kostnadsbekymmer med institutionsvård, det har kostat något mer än vi räknat med.

Invånarantalet sjönk under 2018, och vid årsskiftet fanns 2 794 personer bosatta i kommunen. Antalet kommunanställda minskade jämfört med 2017, från 350 till 335.

Kommunens ekonomichef Nina Laestander konstaterade att kommunens kostnader måste sänkas rejält om man ska leva upp till målet om en god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var att årsrapporten skulle godkännas. Men efter förslag från presidiet bordlades frågan till fullmäktige i juni, eftersom revisionsberättelsen inte är klar ännu.

Planeringsförutsättningarna för åren 2020-2022 fastställdes av fullmäktige. Det innebär att man nu ska arbeta med en ny budgetmodell, och att man i budgetarbetet räknar med en årlig befolkningsminskning på 20-27 personer.

Fullmäktige antog detaljplanen för Jäckvik 1:58 mfl.

Mats Abrahamsson (S), efterträder Hasse Larsson som ordförande för Stiftelsen Arjeplogshus.

Sonja Lundqvist ersätter Rickard Jilläng som ledamot i Allmänna utskottet.

Vid fullmäktigesammanträdet redovisade skolkurator Cajsa Norén och Mats Burman, Länsstyrelsen, det arbete och den samverkan mellan bland andra polis, hälsocentralen och kommunen som sker inom Förebyggande gruppen.

– Ni har mycket att vara stolta över i Arjeplog när det gäller förebyggande arbete, och vi vet att systematiskt förebyggande arbete ger effekt, sa Mats Burman.

Efter deras redovisning fick fullmäktigeledamöterna möjlighet att diskutera och kommentera det förebyggande arbetet som sker.

– Det är bra att polisen är så engagerad i det här arbetet, men det är skamligt att vi inte kan få fram en ungdomsgård, menade Sten-Åke Nilsson.

– Det är bra att personalen på kommunens gym har utbildats om doping, men den utbildningen borde varenda förening som jobbar med ungdomar ha, sa Albert Lestander.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x