Boende i byarna Kåttjokk och Ånge begär att kommunen kartlägger bullernivån som uppstår när rallybilar körs på sjön Uddjaurs is, i närheten av byarna.

“Ljudet är vibrerande, irriterande, utomhus ibland rent öronbedövande, utmattande och störande.”, sägs i en skrivelse till kommunens enhet för miljö- och hälsoskydd.

Det är första säsongen som byborna störs av buller från bilkörningen på isen. Tidigare har det aktuella företaget använt isbanor på en annan del av sjön.

23 boende och fastighetsägare i byarna står bakom skrivelsen, där man poängterar att det inte rör sig om biltestverksamhet eller “vanliga” bilar. “Nej, detta är något helt annat. Vi läser på Facebook om celebriteter som Formel 1 förare och andra som kommer till Arjeplog för att få köra dessa extrema motorer. Det är just det här det handlar om. Stora, bullriga motorer med många hästkrafter och med ett motorvrål som aldrig tidigare hörts.”

I skrivelsen sägs också att klagomål har framförts till både företaget i fråga och till Arjeplogs kommun, men att det inte resulterat i någon förändring.

Margita Classon, miljöinspektör i Arjeplog, har tagit emot skrivelsen, och förklarar att hon tar klagomålen på allvar.  Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har satt upp villkor för denna verksamhet, och i dessa villkor sägs bland annat att om det uppstår problem eller klagomål avseende buller åligger det verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att begränsa bullret. Här finns också angivet högsta tillåtna bullernivåer, 60 dBA dagtid, och 45 dBA nattetid.

-Vi har fått in en rapport från en bullermätning som företaget själva har gjort, och den visar att nivåerna inte överskrids. Jag kommer att åka dit själv för att göra en egen screening, och i slutänden kan det bli så att nämnden får ta ställning till om och hur vi ska gå vidare, säger Margita Classon.

Byborna efterlyser ett samråd omgående. “Arjeplogs kommun är stor och välkomnande. Det torde med all säkerhet finnas annan is att bedriva denna verksamhet på.”, sägs avslutningsvis i skrivelsen.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x