Vid måndagens fullmäktige redovisades både en utvärdering av den politiska omorganisationen och verksamheten inom Vård och omsorg.
Utvärderingen av den politiska omorganisationen visar att beslutsprocessen har blivit effektivare, men också att den inte har lett till ökad transparens och bättre demokrati.

Utvärderingen av den nya politiska organisationen har gjorts av personal från LTU, Luleå Tekniska Universitet.
-Man upplever att man har fått betala ett demokratiskt pris för den här omorganisationen, sa Mats Jakobsson, som presenterade utvärderingen tillsammans med sin kollega Leif Berglund.

I utvärderingen har frågor om den politiska organisationen ställts till politikerna.
En av de frågor som ställdes var om det var ett bra beslut att dra ner antalet fullmäktigeledamöter från 31 till 21. Före omorganisationen tyckte 67 procent att beslutet var bra, efter omorganisationen svarade 48 procent av politikerna att de inte tycker att beslutet var bra.
43 procent av politikerna vill ha tillbaka den tidigare organisationen.
-Många politiker upplever att man inte får vara med i processen som tidigare. Ni kanske har gått mot ett mål, och nu är det kanske dags att balansera det med att ställa er nya frågor, sa Leif Berglund.

Socialchef Robert Cortinovis presenterade verksamheten inom Vård och omsorg.
-Vi måste sänka kostnaderna för särskilt boende. Under året har vi sammanfört Norrskenets vårdavdelning med Tallbacken och Vaukagården, och även OBS-platserna har flyttats. Den ekonomiska effekten av detta kommer under nästa år. Vi har också haft en stor utmaning med personalsituationen, och när det gäller sjuksköterskor har vi inget val, vi måste köpa in de tjänsterna om vi inte kan rekrytera egen personal. Det kostar oerhört mycket pengar och det blir en stor otrygghet i organisationen när vi får nya sköterskor hela tiden.

En annan stor budgetpost är kostnaderna för LSS-boende i andra kommuner.
-Vi har inte ett eget boende att erbjuda dem som behöver, och det kostar mycket att köpa plats i andra kommuner. Idag köper vi två platser, och nästa år tillkommer en plats. Men renovering och ombyggnad av Lugnetskolan är på gång, och förhoppningsvis kan vi redan under nästa år erbjuda ett eget boende med fem platser.
Robert Cortinovis betecknar 2017 som ett turbulent år på biståndsenheten, med stor personalomsättning och hög arbetsbelastning.
Han nämnde också ett par statsfinansierade projekt, som bland annat gett möjlighet till ökad bemanning inom äldreomsorgen.
-Vi har nu två personer anställda för att ge de äldre lite guldkant i vardagen, och de har noterat 6 500 deltagare i aktiviteterna, som handlar om allt ifrån att gå på musikcafé till att läsa tidningen.

Köpet av fastigheten där Hälsocentralen och tidigare Norrskenets sjukhem fanns inrymt har inte genomförts, eftersom det visade sig att en del av den yta som kommunen räknat med för sin verksamhet används av Folktandvården.
Emil Sundström, teknisk chef i Arjeplogs kommun, räknar dock med att köpet ska bli av i början på nästa år.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x