Arjeplogs Hälsocentral stod utan läkare förra veckan, vilket innebar ett ökat tryck på Arvidsjaurs Hälsocentral. Hur läkarbemanningen kommer att se ut i Arjeplog under sommaren är ännu inte helt klart.

-Det finns en del veckor som behöver ses över, men jag hyser förhoppningar om att kunna lösa det, säger verksamhetschef Carola Wallstål.

Nu finns läkare på plats igen för att ta emot patienter vid Arjeplogs Hälsocentral. Men under förra veckan fick den som behövde möta en läkare vända sig till exempelvis Arvidsjaur.

-Vi är stafettläkarberoende och det fanns en läkare som enligt planerna skulle jobba här förra veckan. Men han ville av personliga skäl inte komma, och Regionens bemanningsenhet lyckades inte hitta någon annan, säger Carola Wallstål.

Carola Wallstål säger också att verksamheten vid Hälsocentralen i Arjeplog pågick på samma sätt som vanligt under förra veckan, med sjuksköterskor i tjänst för akut omhändertagande dygnet runt.

-I vanliga fall har vi en verksamhet där man kommer till en sjuksköterska för provtagning och en första bedömning. Allt pågick på samma sätt, och de som bedömdes behöva läkarhjälp hänvisades vidare. Några hänvisades vidare redan vid första telefonkontakten. Vi har bra och rutinerade sköterskor som känner patienterna och har bra koll, men att stå utan läkare är förstås en icke önskvärd situation. Vi var dock inte utan läkare hela veckan eftersom det fanns en läkare på plats för kommunens äldreboende, säger hon.

Läkaren som ansvarade för kommunens äldreboende tog enligt Carola Wallstål inte emot patienter på Hälsocentralen, men bistod med receptförnyelser och gav stöd till sjuksköterskorna.

-Recept kan förnyas via 1177, digitala tjänster där man loggar in med Bank-ID. Men avsikten är att vi ska ha läkarbemanning.  säger Carola Wallstål.

Hur många patienter som på eget initiativ sökt läkarhjälp i Arvidsjaur eller hänvisats dit vid sköterskekontakt i Arjeplog kan Carola Wallstål inte svara på i dagsläget. Uppföljning och utvärdering ska göras tillsammans med Arvidsjaurs Hälsocentral.

-Vi har inte haft någon stor rusning, men helt klart har vi märkt ett ökat tryck i patientflöde, telefonkontakt och administrativt arbete, säger Peter Öhman, verksamhetschef i Arvidsjaur.

Inför sommaren kommer verksamheten vid Arvidsjaurs Hälsocentral att dras ned.

-Alla sjukhus har så låg bemanning som möjligt under semesterperioden, och meningen är ju att den hälsocentral som får pengar för att ta hand om sin befolkning ska göra det. Men är det kris hjälper vi naturligtvis till och finns ingen läkare på en hälsocentral hänvisas patienter till närmaste enhet där det finns läkare. Saknas läkare i Arjeplog kommer Arvidsjaurs Hälsocentral att bli hårt ansatt på en redan neddragen verksamhet, säger Peter Öhman.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x