070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

Intervju med J A Persson

I mars 1929 skrev samen, fiskaren och jägaren Johan Abram Persson, Skierfa, in sig i historien som en helt otippad Vasaloppsvinnare, trots att han åkte flera hundra meter fel i spåret. I det här inslaget intervjuas han, vid 71 års ålder, av Börje Granström. Han...

Tankar inför Silvervägens öppnande

Året var 1970, och byggandet av Silvervägen pågick för fullt. Börje Granström gick med sin bandspelare från Vuoggatjålme till Norge och intervjuade kockan Gunhild Wennström, vägarbetaren Ingvar Sundström samt Jenny Ranfjäll i Sandviken och Gurli Lestander i Mierkenäs....

Reindeer Cup i Racksund 1972

Året var 1972. Tidigare års skotertävlingar hade lockat både skotereliten och stor publik till Racksund, och inför detta års Reindeer Cup, med 90 anmälda förare, hyste tävlingsledaren Åke Johansson goda förhoppningar. Tävlingen genomfördes med rundbana på lördagen och...

Per Adde om sin konst och sin idé

Färgen, formen, rytmen och rörelsen är centralt i konstnärens Per Addes verk. I den nya utställningen på Adde Zetterquist konstgalleri, Storjord, visas nu en blandning av äldre och nyare tavlor som han målat, några av dem ej visade här förut. Galleriet ska, enligt Per...

Vinterdramatik på Hornavan

Att färdas i väglöst land kan bitvis vara förenat med stora risker, och Hornavan var en mycket besvärlig sjö att färdas på. Oskar Lundmark från Jäckvik har många minnen från färder över Hornavan, både vinter och sommar. I det här avsnittet, den åttonde delen av Oskar...

Båtskjuts och revolutionerande händelser

Runt sekelskiftet 1800-1900 var Oskar Lundmark, Jäckvik, som 16-åring en av de roddare som erbjöd båtskjuts på Hornavan. Drängen Alfred Lestander, som senare blev byns smed, lärde honom hur man tar sig fram på sjön i både bättre och sämre väder. Åtagandet att vara...

Krondikning och laga skifte

I sin strävan efter bättre odlingsförutsättningar i Jäckvik satsade Oskar Lundmark på så kallad krondikning. Ett myrområde på åtta hektar stakades ut, och för dikningsarbetet erhölls en liten dagpenning från staten. Men när det blev dags för laga skifte i Jäckvik...

Om hem och jordbruk

Oskar Lundmark, Jäckvik, växte upp och bildade familj i en tid när arrendet för en gård kunde vara 6 liter mjölk per dag. Om detta, och om hur han insåg att jordbruk och odling i Jäckvik inte bedrevs på ett effektivt sätt, berättade han för Carl Johansson år 1968. Det...

Orgelbyggare och huspredikanter

Om en klenod som försvunnit, om husandakter och husbönder som inte predikade i sina egna hem berättar Oskar Lundmark från Jäckvik i den fjärde delen av de intervjuer Carl Johansson gjorde år 1968. Adolfströmsborna beskrivs som gudfruktiga och duktiga på sång och...

Om skolgång och konfirmation

Att få gå skola och ha tillgång till en bra undervisning var ingen självklarhet ute i byarna runt sekelskiftet 1800-1900. Oskar Lundmark, född 1883 och uppvuxen i Jäckvik, berättar om hur hans far och morbror beslutade sig för att anlita och själva avlöna en lärarinna...