070-344 20 23
Folkinitiativet säger nej till budgetförslag

Folkinitiativet säger nej till budgetförslag

Folkinitiativet säger nej till det förslag till verksamhetsplan och budget 2024-2027 som fullmäktige ska ta ställning till. – Det är många år sedan det inte rådde enighet i fullmäktige kring budgeten, men vi kan inte ställa oss bakom det här förslaget, eller de...
PRO Arjeplog känner oro över äldreomsorgen

PRO Arjeplog känner oro över äldreomsorgen

I en skrivelse till kommunstyrelsen uttrycker styrelse och medlemmar i PRO Arjeplog ”…stor oro, ilska och frustration…” över framtidens äldreomsorg i kommunen. Anledningen är den information de fått om att det nya särskilda boendet, Björkbacken, inte...
Ny satsning på fiber i Arjeplog

Ny satsning på fiber i Arjeplog

Över hundra fastigheter öster om Arjeplog får nu, via företaget Open Infra, en ny chans att anslutas till fiber. Satsningen har fått knappt 6,3 miljoner kronor i bidrag från Post- och Telestyrelsen. Projektledaren Ricard Rossing befinner sig nu i Arjeplog för att...
Solig höstmarknad

Solig höstmarknad

Höstsolen sken över marknadsbesökarna både fredag och lördag, och vid sidan om torghandeln så lockade bland annat filmvisningar, föreläsningar och konserter både lokalbefolkning och tillresta. Marknadshelgen avslutar årets Samiska vecka i Arjeplog, som bjudit på flera...
Arbetsmiljöverket ställer krav efter olycka

Arbetsmiljöverket ställer krav efter olycka

Efter en arbetsplatsolycka i början av sommaren, där en kommunanställd fick ena handen avsliten i en avloppspump, pekar nu Arbetsmiljöverket på ett tiotal brister i arbetsmiljön inom kommunens enhet för VA och Renhållning. – Det är inga större överraskningar i...
Kravet på 11 timmars dygnsvila svårt att hantera

Kravet på 11 timmars dygnsvila svårt att hantera

Kravet på 11 timmars dygnsvila träder i kraft den 1 oktober för de flesta arbetsgrupper, och arbetet för att skapa nya scheman pågår fortfarande för fullt. I Arjeplogs kommun ser schemaförändringarna ut att bli störst inom LSS/Personlig assistans. För den gruppen...