070-344 20 23
Inlandsbanefestivalen 2023 med konsert i Arjeplog

Inlandsbanefestivalen 2023 med konsert i Arjeplog

Kulturföreningen Inlandskult ansöker om 4 000 kronor i stöd från Arjeplogs kommun för att ordna en konsert i samband med Inlandsbanefestivalen 2023. Inlandsbanefestivalen är en festival där artisterna färdas längs Inlandsbanan och håller konserter på olika platser....
Kommunvapen som välkomnande silhuett

Kommunvapen som välkomnande silhuett

I ett medborgarförslag föreslås att man gör en modell av kommunvapnet, exempelvis en silhuett av det i rostfritt polerat stål och monterar det på fundamentet för adventsljusstaken som brukar stå intill Silvervägen. ”Tror det skulle kunna verka som ett trevligt inslag...
Utveckling av gym i Jäckvik

Utveckling av gym i Jäckvik

Föreningen Jäckviksgården har ansökt och beviljats utvecklingspeng, 20 000 kronor, från Arjeplogs kommun, för att införskaffa ny utrustning till gymlokalen. I ansökan sägs att satsningen på ett gym är ett led i arbetet med att utveckla både föreningen och byn, och att...
Vill återställa vattennivån i Gasasjön

Vill återställa vattennivån i Gasasjön

Gasasjöns intresseförening ansöker om bygdemedel för att återställa vattennivån i Gasasjön. Åtgärden beräknas kosta totalt 527 850 kronor, och ansökan om bygdemedel gäller 491 250 kronor. Vattennivån i Gasasjön påverkas under vårfloden bland annat av Slagnäs...
Upprustning av byaskola Bergnäsudden

Upprustning av byaskola Bergnäsudden

Bergnäsuddens intresseförening ansöker om utvecklingspeng, 20 000 kronor, hos Arjeplogs kommun. Föreningen, som har 147 medlemmar, vill rusta upp den gamla skolan, som bland annat används som mötesplats och festlokal i byn. Tanken är att byggnaden ska målas om...
Andelen behöriga lärare näst lägst i landet

Andelen behöriga lärare näst lägst i landet

Arjeplog har näst lägst lärarbehörighet i Sverige. Det sägs i ett pressmeddelande från Sveriges Lärare, en sammanslagning av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Sveriges Lärare har analyserat statistik från Skolverket, och kommit fram till att Arjeplog, efter en...