Nu föreslås att toaletten i busstationens vänthall ska betraktas som offentlig toalett. Frågan ligger på kommunstyrelsens bord på måndag.

Är den långdragna frågan om offentlig toalett i Arjeplog på väg mot en lösning? På måndag ska kommunstyrelsen diskutera ett förslag som innebär att toaletten i busstationens väntrum nyttjas som offentlig toalett, som ett försök under ett års tid. I förslaget sägs att den enda större farhågan är om man med dagens bemanning klarar lokalvården, och att utvärdering ska ske inför sommaren 2025.

Frågan om offentlig toalett i Arjeplog har diskuterats under många år. Företag och privatpersoner har ifrågasatt det faktum att det i centrum inte finns någon offentlig toalett som är tillgänglig dygnet runt, och såväl krav som förslag har framförts till kommunen.

Förslaget om att använda busstationens toalett som offentlig toalett på försök under ett års tid kommer från kommunchefen, och kommunstyrelsens allmänna utskott är positiv till förslaget. Om kommunstyrelsen säger ja till förslaget kommer handlarna i centrum att få information om att de kan hänvisa besökande till denna toalett.

Vid måndagens kommunstyrelsesammanträde ska även fyra medborgarförslag hanteras. Allmänna utskottet föreslår avslag på tre av dem.

När det gäller förslaget om en silhuett av kommunvapnet som skylt vid Silvervägen/Torggatan säger kommunens kommunikatör att förslaget är problematiskt att genomföra eftersom skylten ska betraktas från två håll och skulle bli spegelvänd från ena hållet. I beslutsunderlaget sägs att en praktisk lösning skulle kräva stora avvikelser från det ursprungliga medborgarförslaget, och därför föreslås avslag.

Sommarutsmyckning av centrum är ett medborgarförslag som samhällsbyggnadsenheten ställer sig positiv till, men i dagsläget föreslås avslag på förslaget. Motiveringen är att den fasta utrustning som används för julutsmyckning inte lämpar sig för exempelvis vimplar, och att det i årets budget inte finns utrymme för större inköp.

Ett medborgarförslag om utveckling av lekplatser kommer att tas i beaktning inför framtida upprustningar, men nu föreslås avslag på förslaget. Förslagsställaren skriver bland annat om en linbana, något som passar barn i de flesta åldrar. Samhällsbyggnadschef Emil Sundström skriver att man i år planerar upprustning av två lekplatser, men ingen av dem är lämplig för en utrymmeskrävande linbana.

Däremot föreslås bifall till ett medborgarförslag om lekplatsutrustning för vuxna och små, i form av en gungbräda som snurrar och gungar samt en gunga där barn och vuxen kan gunga tillsammans.

”Medborgarförslaget faller väl in med det långsiktiga program som finns framtaget för våra lekplatser. Förslaget ryms också i den redan beviljade budgeten för i år varför samhällsbyggnadsenheten föreslår ett bifall.”, sägs i beslutsunderlaget.

Beslut i ovanstående ärenden tas av kommunstyrelsen måndag den 10 juni.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x