Ett fyrtiotal medlemmar i PRO kom till fullmäktiges sammanträde, med krav om att Tallbacken ska bli ett seniorboende. Samtliga partier uttryckte en vilja att arbeta vidare med den inriktningen.

PRO i Arjeplog vill att servicehuset Tallbacken blir tillgängligt som seniorboende. Deras begäran framfördes vid måndagens fullmäktige, där också samtliga partier uttryckte positivt stöd till deras vilja.

– Vi arbetar med frågan, i enlighet med det beslut vi tog redan 2020. Jag har förstått att det finns en farhåga att fastigheten ska säljas, men det är inte vår avsikt. Vi utreder möjligheten att skapa ett trygghetsboende och avsikten är att vi ska kunna komma fram till ett resultat under det här året, svarade kommunstyrelsens ordförande Isak Utsi.

Servicehuset Tallbacken tömdes på hyresgäster för ett par månader sedan, när det nya boendet Björkbacken öppnades. Nu vill PRO att Tallbacken öppnas som seniorboende.

PRO menar att Tallbacken är ett bra alternativ för ett kommunalt seniorboende av flera orsaker. Bland annat för att det är enda hyresfastigheten med invändig hiss, att lokalerna är lämpliga för den formen av boende och att det finns möjlighet att lokalisera Hemtjänstpersonalens arbetsplats i samma fastighet. I sin begäran säger PRO även att Vaukagårdens samlingssal ska finnas kvar som en del av seniorboendet.

Socialdemokraternas Isak Utsi menar att ett trygghetsboende av någon form kan underlätta för hemtjänsten.

– Arjeplog är en glest befolkad kommun och med ett sådant här boende kan det bli lättare för oss att utföra vårt uppdrag, det blir helt enkelt färre mil i bil om fler bor på samma plats. Kostnaden för ett sådant här boende ska vara på en sådan nivå att man har råd och vill bo i en sådan lägenhet, och vi behöver se över bostadsbeståndet som helhet. Hur många bostäder behöver vi framöver och hur ska de se ut?

Han tackade också för det intresse och engagemang som PRO visat i frågan.

– Om det finns möjlighet att skapa ett trygghetsboende ska vi naturligtvis ha en fortsatt dialog.

Arbetet med att utreda möjligheterna att skapa ett senior- eller trygghetsboende av Tallbacken pågår. Partierna hoppas kunna presentera något slags förslag innan året är slut.

Även de övriga partierna uttryckte stöd för tanken på att använda Tallbacken till någon form av ”mellan-boende”.

– Folkinitiativet kommer att jobba för att Tallbacken ska anpassas och bli ett bra seniorboende, med bra samlingslokaler. Alla vet vilken fastighet vi pratar om, det är ett unikt läge och vi stöttar er fullt ut i det här, sa Madelene Aheinen Westerlund.

– Vi inom Vänstern var starka förespråkare för det här när frågan var uppe 2020, sa Erik Grähs.

– När vi rev ABF-huset sa vi att marken skulle vara kvar, för vi visste att vi kanske ville göra något med Tallbacken. Jag hoppas att Arjeplog ska vara ett jättebra ställe att bli gammal på, sa Sten-Åke Nilsson, Centerpartiet.

– Från Liberalerna kan jag bara tillägga att vi naturligtvis är positiva till ett trygghetsboende eller seniorboende eller vad det nu kan heta när eller om det blir, sa Per Lampinen.

Även socialchef Veronica Svalenström pratade om arbetet med att skapa alternativt boende i sin återredovisning.

– Det vi pratar om och tittar på är trygghetsboende, seniorboende, biståndsbedömt trygghetsboende. Det är lite olika vad de begreppen innebär. Vi utreder de olika alternativen, vilka behov som finns och vad vi kan tillgodose, sa hon. Ett alternativt boende är bra om man vill bryta isolering, öka tryggheten och få möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Äldreomsorgschef Bitte Westerlund rapporterade från det nya äldreboendet Björkbacken.

– Alla rutiner är inte på plats där ännu, men vi jobbar på det. Idag, just idag, finns 7 lediga rum och  2 ansökningar. Men imorgon kan det se helt annorlunda ut, vi vet att vi har några ansökningar på gång.

Hon lyfte även fram hemtjänsten i Arjeplog, som varit högst rankad i Hemtjänstindex i Norrbotten de två senaste åren.

– Hemtjänstindex är ett samlat mått med fyra olika delar. Men det vi tycker är allra bäst för 2023 är att vi blev tvåa i riket när det gäller kundnöjdhet. Efter en artikel i DN har vi också fått mycket uppmärksamhet, många kommuner har visat intresse för hur vi jobbar och nu är vi inbjudna till Äldreomsorgsmässa.

Årsredovisningen för 2023 godkändes av fullmäktige.

Behövs någon beslut om att bevilja budgetberedningen ansvarsfrihet? Den frågan väcktes av Britta Flinkfeldt med anledning av att budgetberedningen inte tar några egna beslut utan endast lämnar ett budgetförslag.

Fullmäktiges presidium kunde inte lämna något säkert svar, och fullmäktiges beslut blev därför att bordlägga den frågan. I övrigt beviljades ansvarsfrihet till samtliga styrelser, nämnder och stiftelser.

Årets Arjeplogare 2023 är Silvermuseets chef Malin Brännström. FOTO: Silvermuseet

Till årets Arjeplogare 2023 utsågs Malin Brännström. I motiveringen sägs att hon på ”ett kommunikativt och mottagligt sätt och med hjälp av befintlig forskning och egna rön tar ställning för att synliggöra Norrbottens och norra Sveriges historia.”

Juryn, som består av kommunstyrelsens ledamöter, säger också att Malin Brännström har ett starkt intresse av att skapa förståelse för hur forskning om historiska förhållanden kan bidra till förståelsen av vår samtid och bidra till dagsaktuella samhällsdiskussioner.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x