Gunilla Lindfors ställde frågor om Tallbacken och om skyddsrum under måndagens fullmäktige.

Förslaget om att ge 15-timmars barn i förskolan möjlighet till ytterligare en timme per dag och ett mer flexibelt schema är bra, menade både Liberalerna och Socialdemokraterna. Trots det avslog de, tillsammans med Centerpartiet, motionen från Folkinitiativet.

– Det här är en verksamhetsfråga och den ska hanteras på verksamhetsnivå. Vi ska också komma ihåg att förskolan nu är inne i en anpassning för prislappsnivån, och jag tycker inte vi ska både gasa och bromsa samtidigt, sa kommunstyrelsens ordförande Isak Utsi när frågan togs upp i fullmäktige.

Motionen återremitterades vid förra fullmäktige, med begäran om en redovisning av den kostnadsökning förslaget skulle innebära.

– För oss i Folkinitiativet är det här fortfarande en viktig fråga, och i tjänsteskrivelsen framgår det tydligt att det inte skulle kosta mer att erbjuda 20 timmar. Ska vi vara en attraktiv kommun bör vi möta föräldrarnas behov, inte bara nöja oss med det lagstadgade, sa Maria Mattsson, Folkinitiativet.

Även Sigrid Granström, Vänsterpartiet, talade för att säga ja till förslaget om att erbjuda 15-timmars barn en timme till per dag.

– Under många år har föräldrar kämpat för förändring i frågan om barnens tid på förskolan. Jag tycker det är en rättighet att föräldrarna ska få vara med och påverka. Jag förstår att man vill prioritera platserna till barn vars föräldrar arbetar. Men barn mår bra av pedagogisk verksamhet och utvecklas i förskolan, och vi behöver föra alla barns talan.

Efter votering avslogs Folkinitiativets motion med röstsiffrorna 12-8.

Under allmänhetens frågestund kom frågor om bland annat Tallbacken och skyddsrum.

– Vi är många som funderar vad ni har tänkt med Vauka och Tallbacken, och vi är många som behöver ett bra boende med hiss. Det finns på Tallbacken. Finns några planer på att öppna upp ett boende där, utan personal?

Det var en av de frågor som ställdes av Gunilla Lindfors under allmänhetens frågestund vid måndagens fullmäktigesammanträde.

– Vi gör just nu en större översyn av kommunens lokaler överlag, och en av de frågor vi tittar särskilt på är den du lyfter. Vi har uppfattat att det finns efterfrågan på ett trygghetsboende, med någon form av personal på plats, och det tittar vi på. Hittar vi en bra lösning, och kan säkra beläggningen så att hyran inte blir allt för hög, kan det bli så. Men arbetet pågår, inga beslut är fattade, svarade kommunstyrelsens ordförande Isak Utsi.

En annan fråga under allmänhetens frågestund gällde skyddsrum och tillgången på dem.

– Jag har läst att det finns åtta skyddsrum i Arjeplog. Var finns dom, och är dom tillgängliga ifall det behövs?, undrade Gunilla Lindfors.

Emil Sundström, chef för samhällsbyggnadsenheten, bad att få återkomma med exakta svar, eftersom han inte hade alla uppgifter i huvudet.

– Fritt ur minnet så är det bara några av dem som är i kommunens ägo, i Pangea och i Kyrkholmsskolan. Sedan finns det privat på Häradsgatan, och ett antal i Laisvall, sa han.

Emil Sundström berättade också om samhällsbyggnadsenhetens situation och verksamhet inför fullmäktige. Bland annat lyfte han frågan om myndighetsutövning i en liten kommun.

– Det kan vara knepigt med myndighetsutövning när samhället är litet och man känner varandra. Det är inte alltid myndighetens beslut överensstämmer med vad man önskar sig. Men jag vill säga att de som jobbar med myndighetsutövning vet vad de håller på med och ibland kanske det kommer beslut som man inte tycker om. Har man frågor eller synpunkter, ta det gärna med mig som enhetschef.

Rekrytering av personal, både vikarier och fasta tjänster, var en annan fråga som Emil Sundström lyfte.

– Vi har redan svårt att hitta vikarier. Inom exempelvis VA har vi komplexa system och arbetsuppgifter, det är svårt att ta in någon utifrån, särskilt när det gäller beredskap. Om vi tittar framåt ser jag också att vi kan få svårt med kompetensförsörjning, kanske mest till de arbeten som inte kräver eftergymnasial utbildning.

När det gäller fjärrvärmen är det största bekymret detsamma som ifjol – tillgång och pris på bränsle.

– Energimarknaden gungar. Jag hoppas att det ska ordna sig men ibland ser det lite dystert ut.

Jan Davidsson, Folkinitiativet, funderade på möjligheten att elda sopor i fjärrvärmeanläggningen.

– Det utreddes 2012, men vi har för lite avfall. Arjeplog är för litet för att ha en egen avfallsförbränningsanläggning, svarade Emil Sundström.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x