070-344 20 23

Stängt på grund av avloppsläckage. Tills vidare får dagverksamhet på nya äldreboendet Björkbacken ske i andra rum.

En avloppsläcka i det nya äldreboendet Björkbacken/Såhkedievvá ledde till att lokalen som används för dagverksamhet har stängts. Avloppsvatten rann genom innertaket, och efter undersökningar visade det sig att det kom från en toalett vid entrén, en trappa upp.

– Läckan är lokaliserad och arbete pågår på flera håll för att åtgärda problemet. Bland annat ska ledningarna nu filmas, säger kommunchef Anna Kaltenegger.

Avloppsvatten från en toalett rann genom innertaket. Lokalen för dagverksamhet, liksom den aktuella toaletten, är nu stängd.

Inflyttning i det nya äldreboendet Björkbacken/Såhkedievvá skedde för tre veckor sedan. Läckaget i lokalen för dagverksamhet upptäcktes förra veckan. Nu är lokalen avstängd tills allt är klart. Dagverksamheten har flyttats till andra lokaler. Dricksvattenledningarna ska inte ha påverkats av läckaget.

– Personal från miljökontoret har varit på plats och de har bedömt att att dricksvattnet är tjänligt, säger Anna Kaltenegger.

Flera läckage har upptäckts på olika platser i fastigheten, men såvitt Anna Kaltenegger vet är det endast ett av läckagen som består av avloppsvatten.

– Övriga läckage ska vara vatten från element och dåligt åtdragna kopplingar, och det ska vara fixat nu, säger hon.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x