Björkbacken/Såhkedievvá – framtidens äldreboende – ska stå klart för inflyttning den 23 januari. Stora förändringar väntar för både boende och personal.

Flytten från Vaukagården och Tallbacken till framtidens äldreboende – Björkbacken/Såhkedievvá – närmar sig med stormsteg, och vid sidan av förväntningarna och glädjen över ett alldeles nytt och modernt äldreboende finns också oro inför de förändringar som väntar.

– Det blir en stor omställning, och jag förstår att det finns en oro, vi får många frågor. Men vi gör allt vi kan för att möta de frågor och behov som finns, säger Veronica Svalenström, socialchef i Arjeplog.

Med start den 23 januari ska alla boende, i dagsläget 43 personer, på Vauka och Tallbacken flyttas till Björkbacken/Såhkedievvá. Förhoppningen är att detta ska kunna ske på tre dagar, med hjälp av bland andra kommunens fastighetsansvariga och räddningstjänsten.

– I Haparanda har man gjort en flytt med 80 boende, och vi ska ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Vi kommer också att genomföra flytten i nära samarbete med våra sjuksköterskor, det handlar om sköra människor, och allt kräver planering och hänsyn, säger Veronica Svalenström.

Någon särskild demensavdelning finns inte i det nya boendet. Orsaken är att man inte vill låsa en avdelning för det ändamålet.

– Det skulle kunna betyda att vi står där med tomma platser. Boende på demensavdelning kräver en demensdiagnos, och som det ser ut idag skulle vi inte fylla en sådan avdelning. Men vi kommer inte att ha en blandavdelning, utan placering sker efter behov och eventuella diagnoser, säger Veronica Svalenström.

Veronica Svalenström, socialchef i Arjeplog, förstår att det finns en stor oro inför de förändringar som väntar. Bland annat ska grundbemanningen inom äldreomsorgen minska i och med flytten till det nya boendet. – Vi har en överanställning idag, det kommer vi inte att ha kvar, säger hon.

En avdelning, med 6 rum, är byggd för korttidsboende. Där är rummen mindre och anpassade för just korttidsboende, exempelvis för den som skrivits ut från sjukhus men behöver bostadsanpassning för att kunna flytta hem, eller väntar på en plats i särskilt boende.

– Som det ser ut just nu kommer vi inte att behöva öppna den avdelningen direkt, det finns plats på övriga avdelningar. Men det kan förstås förändras över en natt och vi kommer att ha bemanning för att kunna ha igång korttidsboende på egen avdelning. Så länge den avdelningen inte öppnas får personalen förstärka på övriga avdelningar.

Exakt hur bemanningen kommer att fördelas över tid och mellan avdelningarna är inte klart ännu. Arbetet med schemaläggning pågår, och här finns två av de frågor som skapat oro och missnöje hos personal. Bemanningen kommer att minska och man går från så kallade önskescheman till fasta scheman.

Några varsel om uppsägningar har inte lagts. Däremot har minst fem personer,  tre undersköterskor och två vårdbiträden, sagt upp sig sedan den 1 oktober. I en uppsägning anges orsaken vara schemaändringen, i en annan uppsägning anges stress som orsak.

– Grundbemanningen kommer att minska, vi återgår till den personalstat vi hade 2019. Sedan dess har vi utökat bemanningen, till exempel i samband med inlasning av timvikarier. Vi har alltså en överanställning idag, och det kommer vi inte att ha kvar, säger Veronica Svalenström.

I dagsläget räknar man med 44 årsarbeten inom särskilt boende (Vauka och Tallbacken) för 42 platser. Efter flytten ska man mer till 37,2 årsarbeten på 48 platser.

– Det betyder att vi fortfarande har en något högre bemanning än grannkommunerna, men vi närmar oss deras siffror, säger Veronica Svalenström.

Den minskade bemanningen är orsaken till att man nu övergår till fast schema. Två olika förslag, det ena bygger på att personalen jobbar varannan helg, och det andra att personalen jobbar två av fem helger, ligger ute för förhandling.

– Schemafrågan är viktig, konstaterar Veronica Svalenström. Men ett önskeschema kräver mycket planering, och därför behöver vi ha ett fast grundschema. Det kommer att vara anpassningsbart, vi lyssnar på alla önskemål och försöker tillgodose dem så långt det är möjligt, men grunden måste vara fast.

Veronica Svalenström säger också att man har förutsett en ökad arbetsbelastning på chefsnivå under processens gång och att man försökt möta detta genom att utöka resurserna på Vaukagården och Tallbacken.

– Istället för två chefer har vi haft tre, just med tanke på att kunna ha ett nära ledarskap, någon som finns på plats för att  kunna se personalen och svara på frågor. Felaktiga rykten och uppgifter kan skapa stor och onödig oro.

I samband med flytten kommer bemanningen att ökas. Veronica Svalenström poängterar att det handlar om att bemanningen ska vara behovsstyrd.

– Behoven varierar, och jag tror på idén med överanställning, det innebär att behovet av timvikarier minskar och att vi behåller samma personal. Men vi har en budget att hålla oss till, och vi måste se hur personalbehovet ser ut i de nya lokalerna. För att klara kompetensförsörjningen i förlängningen tror jag att vi kommer att behöva ett serviceteam som kan utföra en del sysslor, så att undersköterskor får göra det dom är utbildade för.

Ett möte för anhöriga till boende på Vaukagården och Tallbacken hålls den 19 december. Där kommer mer detaljerad information att presenteras inför flytten. För de som inte kan vara på plats i Arjeplog finns möjlighet att delta via länk, efter anmälan till enhetscheferna på Vaukagården och Tallbacken.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x