Barnomsorg som anordnas i utvecklingsområden utanför tätorten får samma ersättning som förskolan. Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om ett så kallat strukturtillägg, som täcker mellanskillnaden mellan grundbeloppet för pedagogisk omsorg och grundbeloppet för förskola.

Tillägget betalas endast ut till verksamheter med ett eller två barn, och gör det nu möjligt för Ströms slott att starta upp barnomsorgsverksamhet i Jäckvik.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att barnomsorg som bedrivs utan förskollärare, så kallad pedagogisk omsorg, ska få 10 734 kronor per barn och månad. I samband med det beslutet fick utbildnings- och kulturchefen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett så kallat strukturtillägg. Förslaget, som kommunstyrelsen sa ja till, innebär att verksamheten nu kan få 13 252 kronor per barn och månad. Tillägget blir därmed 30 216 kronor per barn och år.

– Det är positivt att beslutet kom, och nu ska verksamheten igång. Vi har en tillfällig lösning med personal, men letar med ljus och lykta efter en långsiktigt hållbar lösning, säger Ida-Maria Westerlund, som är förälder i Jäckvik och länge har kämpat för att få barnomsorg.

En långsiktig plan för lokaler ska tas fram för förskola och grundskola. Även bemanning ska ses över, och målet är att krympa kostnaderna. Det ingår i kommunstyrelsens uppdrag till utbildnings- och kulturchefen och ska redovisas hösten 2024.

I uppdraget ingår även att erbjuda SFI-studenter samhällsorientering på deras modersmål.

Arbetet med översyn och planering av lokaler pågår redan i budgetberedningen och i styrgruppen för strategiska framtidsfrågor. Förslaget när det gäller Hornavanskolans lokaler är att de framöver ska användas för grundskolan.

Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig angående bilagor till bevarandeplanerna för Sulitelma Natura 2000-område, för Tjeggelvas Natura 2000-område samt för Hornavan–Sädvajaure fjällurskog Natura 2000-område. Bilagorna beskriver påverkan av vattenkraftsanläggningar i Piteälven inför den kommande omprövningen av anläggningarnas miljötillstånd, och det är Länsstyrelsen som har skickat ärendet på remiss till Arjeplogs kommun.

Från och med 1 januari kommer matabonnemang i särskilt boende att kosta 3 950 kroner per person och månad.

Kommunstyrelsen föreslår utbetalning av oförändrat kommunalt partistöd för år 2024. Totalt 423 000 kronor ska därmed enligt förslaget betalas ut till de fem partierna som finns representerade i fullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår en revidering av det personalpolitiska programmet. Bland annat föreslås att uppvaktningar vid jämna födelsedagar försvinner, bortsett från 50-årsdagen, att friskvårdsbidraget höjs till 1 500 kronor och att medarbetare ska kunna få ledigt med bibehållen lön två dagar per år vid hälso- och sjukvårdsbesök utanför Arjeplogs kommun.

För att möta kompetensbehovet i bristyrken erbjuder kommunen sina medarbetare halverad tjänstgöring med 100 procent av månadslönen för studier som pågår under minst två sammanhängande terminer. Dessutom erbjuds fri studielitteratur samt viss ersättning för resor och boende. I dagsläget räknas sjuksköterska, undersköterska, socialsekreterare som bristyrken i kommunen.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x