Årets sista kommunfullmäktige, med bland annat uppvaktning av de som jobbat för kommunen i 25 år, var över på mindre än en timme. Inga frågor från allmänheten eller ledamöter, ingen debatt, inga motförslag eller voteringar hördes. Däremot kom en reservation efter beslutet att ändra datum för ett fullmäktigesammanträde under nästa år.

Denna gång var det fyra kommunanställda som uppvaktades med blommor och presenter som tack för att de jobbat 25 år hos kommunen, Christina Sundqvist, Anette Holmström, Yvonne Frykberg och Görgen Åberg.

Fullmäktiges beslut i korthet:

Personliga assistenter får behålla sina dygnspass med sovande jour. Enligt arbetstidslagen får arbetspassen från och med 1 februari inte får vara längre än maximalt 20 timmar inklusive sovande jour. Fullmäktige sa ja till en avvikelse som innebär att personliga assistenter även i fortsättningen får jobba 24 timmar inklusive sovande jour.

Fullmäktige sa också ja till att ansöka om dispens för att personalen ska få behålla dygnspassen även vid LSS-boendet Regnbågen.

Taxan för matabonnemang inom särskilt boende fastställs till 3 950 kronor per månad från och med årsskiftet. Fullmäktige fastställde även taxa för sotning och för arrende av industrimark.

En revidering av det personalpolitiska programmet antogs. Bland förändringarna kan nämnas att uppvaktningar vid jämna födelsedagar tas bort, förutom vid 50-årsdagen, samt att medarbetare ska kunna få ledigt med lön två dagar per år om de blir kallade till sjukvårdsbesök utanför Arjeplogs kommun.

Kommunfullmäktige sa ja till ett reviderat förslag om kompetenssatsning inom lokala bristyrken.

Enligt den tidigare fastställda sammanträdesplanen för 2024 skulle ett av fullmäktiges sammanträden hållas den 4 november. Efter förslag från förvaltningen beslutade fullmäktige att flytta detta sammanträde till den 28 oktober. Jan Davidsson, Folkinitiativet, reserverade sig mot beslutet.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x