Polisens arbete mot droger pågår ständigt. Vid ett välbesökt föräldramöte i Arjeplog gav de en aktuell lägesbild av drogsituationen i A-kommunerna, och uppmanade alla att lämna tips.

Var nyfiken. Var tillgänglig. Ge tid för samtal.

De råden gav polis och socialtjänst till föräldrar vid torsdagskvällens ”Orosmöte” i Arjeplog, där förekomsten av droger i framför allt Arjeplog och Arvidsjaur diskuterades.

– Problematiken är inte ny, vi vet att det förekommer droger. Men vi vill inte skapa oro, däremot väcka era tankar. Och om ni känner oro, ska ni kontakta elevhälsan, hälsocentralen, socialtjänsten eller oss poliser, sa Andreas Lestander, områdespolis i Arjeplog.

Mötet anordnades med kort varsel, och lokalen i Silvermuseet blev välfylld. Cajsa Norén, Individ och familjeomsorgen, hälsade alla välkomna och förklarade att hon ville dela med sig av den bild som hon får i möten och samtal med unga.

Cajsa Norén, Individ- och familjeomsorgen, betonade vikten av bra samtal mellan barn och vuxna, och rekommenderade föräldrarna att vara nyfikna.

– Det finns droger, framför allt ecstasy, kokain och amfetamin, på många hemmafester i Arvidsjaur, fester där även unga från Arjeplog är med. För mig är det viktigt att vi pratar om det nu, innan någon får en överdos, sa hon.

Andreas Lestander informerade om polisens arbete, och hur de agerar när de misstänker drogpåverkan hos unga.

– Vi släpper inte barnet utan att veta att någon vuxen finns där. Vi börjar med att kontakta föräldrarna, så var tillgängliga, uppmanade han. Lyckas vi inte nå dem, försöker vi med någon annan nära anhörig, och i sista hand så kontaktar vi socialjouren. Vi gör också en orosanmälan till socialtjänsten.

Han berättade också hur polisen arbetar mot narkotika.

– Vi jobbar mycket med samverkan. Vi går in på skolor med specialutbildade narkotikahundar. Vi besöker platser där unga befinner sig, och vid varje trafikkontroll bildar vi oss en uppfattning om den eller de som sitter i fordonet. Finns anledning att misstänka drogpåverkan, agerar vi.

En viktig del i polisens arbete mot droger är de tips som kommer in. Andreas Lestander uppmanade föräldrarna att komma in med tips om både stort och smått.

– Vi kanske inte gör en husrannsakan direkt så fort någon tipsar om att det kan förekomma droger, men även ett litet tips kan vara en viktig pusselbit i vårt arbete. Och ibland kan det vara den enda pusselbiten vi behöver, så tipsa gärna. Ge oss information, vi behöver den.

Under mötet dök en del tankar och förslag om föräldrasamarbete upp i diskussionen. Kanske en messengergrupp? En sms-lista? Föräldrar-på-stan-verksamhet? Gemensamma överenskommelser om hur man hanterar problem? Initiativ som välkomnades av mötesarrangörerna.

– Ett bra kontaktnät är viktigt. TIllsammans är vi alltid starkare, sa Andreas Lestander.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x