Ett medborgarförslag om att försköna Arjeplog med så kallad street art lämnades in för ett år sedan. På måndag ska kommunstyrelsen ta ställning till förslaget, som innebär att kommunen ska upplåta plats för gatukonst för att smycka det offentliga rummet och försköna Arjeplog. ”Tänk exempelvis om man kunnat få till ett samarbete med nått konstuniversitet och ta gavlarna på Österåker och smälla upp ett gäng målningar där. Eller någon annan lämplig plats.”, skriver förslagsställaren, som också menar att det skulle kunna bli en form av landmärke som turister fotograferar.

Fullmäktige beslutade för ett år sedan att lämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen och avdelningen för utbildning och kultur för beredning, och därefter till kommunstyrelsen för beslut. Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med tjänsteskrivelsen från Utbildnings- och kulturchef Fredrik Westerlund, att förslaget avslås med hänvisning till att kommunen saknar ekonomiska förutsättningar.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x