Frågor kring förskola och utbildning fick stort utrymme under måndagens fullmäktigesammanträde, både under allmänhetens frågestund, via två motioner och i debatten kring verksamhetsplan och budget.

I budgetdebatten fick Folkinitiativet kritik för att de reserverar sig utan att komma med något alternativ.

– Vad händer nu om fullmäktige går enligt Folkinitiativets förslag och vi avslår budgeten. Var är alternativet? Det går att rösta nej till att bygga saker, då bygger man inte, Men vad händer om vi säger nej till budget?, undrade Per Lampinen, Liberalerna.

Först ut med frågor var Tony Westerlund, representant för Blåklockans förskola.

– Allt blir dyrare, alla kostnader ökar. Ändå drar man ner budgeten per barn i förskolan från 14 500 till 10 780. Hur har ni tänkt att det ska funka? Hur tänker ni när det handlar om kvalitet och säkerhet?

Hans frågor ställdes under allmänhetens frågestund, och präglades av en stor oro inför de nedskärningar som planeras i förskolans budget.

– Vi behöver få ordning på den kostnadsutveckling som varit, och vi måste komma ner på den genomsnittliga prislapp som ska ge en god kvalitet, det är ett uppdrag som förskolan haft i flera år, svarade Isak Utsi.

Tony Westerlund berättade också att Blåklockan fått meddelande om att femåringarna inte kan komma ner till kommunens verksamhet i år, eftersom avdelningen Solen ska läggas ner.

– Det här är olyckligt, vi har sju elever som skulle flytta, sa han.

Isak Utsi förklarade att det handlar om lokalbehov och att man ser en utveckling mot färre barn.

– Vi behöver bygga våra verksamheter utifrån de förutsättningar vi har. Tanken är att vi nu ska rymmas i förskolelokalen, den är byggd för 92 barn, och vi har ett åttiotal barn inskrivna. Men vi tar gärna en dialog direkt med Blåklockan i de här frågorna, sa han.

Folkinitiativet har lagt en motion om förändring av upplägget kring 15-timmarsbarn i förskolan. I dagsläget har de rätt att vistas på förskolan klockan 7:30 till 10:30. I motionen föreslås dels att antalet timmar utökas till 20 per vecka, och att man får mer flexibla tider.

– Att vara småbarnsförälder är en underbar tid. men det är också en tuff tid. Det upplägg som gäller idag gynnar absolut inte varken föräldrar eller barn. Det bygger på ett ganska förlegat synsätt. Varför kan inte Arjeplogs förskola vara lite flexibel? Varför är vi kvar i tankebanorna att kvinnorna ska dra tyngsta lasset?, undrade Åse Sundström när hon försökte övertyga fullmäktiges ledamöter att säga ja till motionen.

Isak Utsi, socialdemokraterna, menade att det handlar om en verksamhetsfråga, och att man gör det man kan utifrån de ramar som finns.

– På allmänhetens frågestund har vi redan pratat om förskolan, och förskolan befinner sig i en resa just nu. En resa som vi behöver göra först och främst, innan vi kan diskutera vilken inriktning förskolan ska ha och vilka prioriteringar som ska göras.

Sigrid Granström, Vänstern, yrkade återremiss på motionen, med begäran om en redovisning om vad förändringen skulle kosta.

– Jag står här för barnens skull idag. Vi har en bra förskola och det är viktigt att barnen får en möjlighet till pedagogisk verksamhet. Och det är svårt att sätta sig in i ärendet utan att veta vilka kostnader det här skulle innebära.

I en votering, med röstsiffrorna 11-8, röstade socialdemokraterna, liberalerna och centern nej til återremiss. Fullmäktiges ordförande fann att ärendet går tillbaka som en minoritetsåterremiss.

Fullmäktige sa ja till två av tre punkter i en motion från Folkinitiativet angående utbildning. Det man sa ja till är att utreda hur Lärcentra kan organisera kortare och längre kurser för validering och kompetenshöjning samt utreda möjligheten att erbjuda vuxenutbildning mot fordonsbranschen.

Däremot sa man nej till en utredning om att göra en omstart av fordonsprogrammet med inriktning mot hybrid- och elbilar.

– Elbilstekniker är ett brist och framtidsyrke. I kontakt med branschutvecklare framkommer att det finns ett stort intresse med de unika möjligheter Arjeplog har. Vi anser att Arjeplog går miste om en möjlighet, utan att ens göra en utredning och ekonomisk kalkyl, sa Maria Mattsson, Folkinitiativet.

Görgen Åberg, socialdemokraterna, yrkade avslag på den punkten av motionen.

– Vi har utrett gymnasiet i flera omgångar. Vi står i ett svårt ekonomiskt läge och det är svårt att starta upp något i ett sådan här läge, sa han.

Per Lampinen, Liberalerna, höll med Görgen Åberg.

– Hade vi haft kvar gymnasiet hade vi inte haft ett underskott på 3,8 miljoner, utan mycket mer. Att då starta om en gymnasieutbildning är ekonomiskt oansvarigt mot skattebetalarna, sa han.

Efter ajournering och votering sa fullmäktige, med röstsiffrorna 13-6, nej till den delen av motionen.

När taxor och avgifter skulle fastställas begärde Britta Flinkfeldt ordet.

– Vi har inte avslutat diskussionen med campingägarna kring taxor för spiketält, så jag önskar att vi plockar bort dem ur taxedokumentet idag.

Fullmäktige sa ja till hennes begäran.

I övrigt fastställdes taxorna i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Den största höjningen, 14,5 procent, gäller fjärrvärmen och orsakas framför allt av råvarupriset.

Isak Utsi inledde debatten kring budget och verksamhetsplan för de kommande åren, med en påminnelse om den tuffa ekonomiska situation kommunen befinner sig i, men också de ljusglimtar han ser i budgeten, bland annat möjligheten att behålla terapibiträdet inom äldreomsorgen. Han försvarade även budgeten när det gäller barn och unga.

–  Jag tycker inte vi kan säga att vi inte satsar på barn och unga. Vi frigör 8 miljoner kronor för att kunna satsa på barn och unga. Vi förstärker alltså med 17 procent över genomsnittskostnaden i en genomsnittskommun, sa han.

Maria Mattsson, Folkinitiativet, förklarade att partiet kommer att reservera sig mot budgetförslaget.

– Vi är bekymrade över budgetförslaget. 2,6 miljoner ska sparas på förskolan. Samtidigt skjuter kostnaderna för äldreboendet i höjden. Det är bekymmersamt för en kommun som behöver vara attraktiv för småbarnsfamiljer. Av denna anledning kommer Folkinitiativet att reservera sig mot budgeten och verksamhetsplanen, sa hon.

Per Lampinen ifrågasatte partiets agerande.

– När man läser handlingar från budgetberedningen den 5 oktober ser man att Folkinitiativet reserverar sig utan att skicka ett eget förslag. Samma sak hände i ks den 16 oktober. Även där utan något alternativ till budgeten. Bara en hänvisning till att förskolan får för mycket besparingar. Idag sker samma sak. Även ifjol reserverade sig Folkinitiativet utan alternativ. Vad händer om fullmäktige reserverar sig? Vad betyder det för verksamheterna? Får dom lägga ner eller får dom spendera fritt?, undrade han.

– Ifjol var vi inte med i budgetarbetet, och därför kunde vi inte ställa oss bakom den budgeten. I år har vi varit med, och vi har haft kontakt både med kommunala förskolan och den fristående, och om det nu är så att ni förstärker deras budget, varför känner de då sådan oro?, svarade Maria Mattsson, och tillade att Folkinitiativet är ett oppositionsparti, utan skyldighet att tycka samma sak som majoriteten.

– Jag har inte sagt att vi måste vara överens. Men jag har inte hört något, inga förslag från er under processen. Var ska vi ta pengar ifrån?, sa Isak Utsi.

Efter avslutade debatt fastställde fullmäktige budgetförslaget och verksamhetsplanen. Folkinitiativet reserverade sig mot beslutet.

Under allmänhetens frågestund ställde också Dan Fjellström, representant för PRO, frågor kring demensboende och trygghetsboende.

– Vi känner en stor oro, hur ska vi kunna känna trygghet med en omsorg som erbjuds? Att sakna en demensavdelning gör arbetet svårt, det blir otryggt för både personal och boende. Och vad hände med planerna på trygghetsboende?, undrade han.

Att det idag inte finns någon demensavdelning på det nya särskilda boendet förklarade socialchef Veronica Svalenström med att man inte vill låsa platser. Är det en demensavdelning krävs en fastställd demensdiagnos för att få bo där.

– Vi kommer att placera de boende utifrån deras behov, sa hon.

Isak Utsi hänvisade till ett beslut från 2020, där fullmäktige ställt sig positiv till att utreda frågan om ett trygghetsboende.

– Det är det vi gör just nu. Vi tittar på efterfrågan, men också på kostnaderna. Kommer vi att kunna ha en hyra som man vill betala? Vi gör en stor översyn av kommunens fastigheter nu, och ska försöka pussla ihop allt så bra som möjligt.

 

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x