Philip Mattsson och Erik Quist, Folkinitiativet, vill att de besparingar kommunen måste göra ska fördelas jämnare mellan olika verksamheter.

Folkinitiativet säger nej till det förslag till verksamhetsplan och budget 2024-2027 som fullmäktige ska ta ställning till.

– Det är många år sedan det inte rådde enighet i fullmäktige kring budgeten, men vi kan inte ställa oss bakom det här förslaget, eller de grunder som förslaget bygger på. Det är en budget som bygger på beslut vi sagt nej till, och beslut som inte tagits ännu, säger Erik Quist.

Kommunen befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge, och nu krävs stora besparingar inom förskolan.

En av de punkter i budgetförslaget som Folkinitiativet reagerar emot är besparingen som ska göras inom förskoleverksamheten. För 2024 föreslås en neddragning med 2,6 miljoner kronor jämfört med 2023.

Det innebär bland annat mindre personal och att avdelningen Solen endast finns kvar under vårterminen. Från och med hösten 2024 ska all verksamhet inrymmas i förskolans egna lokaler.

– Man räknar med ett minskat barnantal. Men de här besparingarna drabbar även den kooperativa barnomsorgen vi har. Jag vet inte vilka marginaler de har, men om de tvingas stänga och fler barn ska införlivas i kommunal verksamhet blir det lokalbrist, säger Philip Mattsson.

– Vi har reserverat oss i kommunstyrelsen. Vi menar att besparingarna borde fördelas bättre, och att förskoleverksamheten får bära en alltför stor del av bördan, säger Madelene Aheinen Westerlund.

Folkinitiativet menar att besparingarna bör fördelas jämnare inom de olika demografiska grupperna.

– Vi vet att vi står inför stora kostnader med flytten till det nya äldreboendet, med bland annat inventarier och dubbla hyror. Behövs alla inköp av nya möbler till exempel?, funderar Madelene Aheinen Westerlund.

– Man behöver backa och göra en genomlysning på alla nivåer och alla verksamheter, inte låta barnen betala allt, säger Erik Quist.

Partiet efterlyser också en ordentlig konsekvensanalys av de planerade besparingarna vid förskolan.

– Vad händer med de som sägs upp? Flyttar de från kommunen? Hur attraktiv blir kommunen för småbarnsföräldrar?, funderar Philip Mattsson.

I sin kritik mot det liggande budgetförslaget nämner Folkinitiativet även de totalt drygt 10 miljoner som avsatts 2023 och 2024 för anpassning av Hornavanskolans fastighet.

– Varför? Vi har inga beslut idag på hur lokalerna ska användas. Diskussionerna börjar på allvar i november. Inför det har man anlitat en konsult som skissar på att bygga om motorlabbet till slöjd- och hemkunskapslokaler och man har avsatt pengar i budget för anpassning av fastigheten, säger Madelene Aheinen Westerlund.

– Samtidigt säger man nej till vår motion om att utreda möjligheterna att snabbt göra en omstart av fordonsprogrammet, med inriktning mot elbilar. Man vill inte ens titta på det, säger Philip Mattsson.

Något eget budgetförslag har partiet inte tagit fram.

– Det spelar ingen roll hur mycket tid och energi vi lägger på ett eget budgetförslag, det blir nedröstat, säger Madelene Aheinen Westerlund.

– Vi är ett oppositionsparti, och det innebär att vi säger nej när vi inte kan stå bakom ett förslag från de styrande partierna, säger Erik Quist.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x