Eric Karlsson, tidigare kvalificerad handläggare och utredare hos Arjeplogs kommun, går nu över till en nyinrättad tjänst som säkerhetssamordnare.

Trygghet och säkerhet är viktigt för oss alla. Eric Karlsson ser fram emot sitt nya uppdrag som säkerhetssamordnare i Arjeplogs kommun.

– Säkerhetsarbete är inget nytt i Arjeplog, det har funnits och fördelats ut på olika personer och avdelningar. Det nya är att vi har samlat ihop allt på ett bord, och jag ska ta hand om alla frågor som rör civilförsvar, krisberedskap, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Helt enkelt alla frågor som rör den allmänna säkerheten i hela kommunen, säger han.

Eric Karlsson kom till Arjeplog för två år sedan. Han är född och uppväxt i Vetlanda, men har studerat och arbetat både inom och utom Sveriges gränser. Här i Arjeplog har han arbetat hos kommunen som kvalificerad handläggare och utredare. Ett arbete som gett honom insikt i många frågor av olika slag.

– Arjeplogs kommun är väldigt speciell. Här får de få tjänstemän som finns ofta ha flera roller. I den här tjänsten kommer jag att arbeta med breda och komplicerade frågor, men alla frågor går ihop och syftar till en ökad säkerhet, säger han.

Tjänsten som säkerhetssamordnare är helt ny, men ska finansieras med befintliga medel i kommunbudgeten. Beslut om tjänsten har tagits av förvaltningen.

– Omvärldsbevakningen visar tydligt att säkerhetshoten ökar. Sverige har nedrustat under lång tid, och nu försöker myndigheter och kommuner att bygga upp beredskapen igen. Väldigt förenklat kan man säga att jag ska se till att vi har en plan B och en plan C om något skulle inträffa. Vi behöver veta hur länge vi klarar oss utan el, vi behöver veta hur vi ska evakuera människor om det skulle behövas, eller hur vi ska ta emot och inkvartera människor som evakuerats från en annan kommun.

IT är förstås en viktig säkerhetsfråga, eftersom de flesta verksamheter i kommunen är beroende av digitala tjänster.

– Vi måste se till att vi inte hamnar i samma situation som Kalix kommun. Men vi måste också veta hur vi kan arbeta manuellt, utan IT-systemen. Hur betalar vi ut löner? Hur gör vi när trygghetslarmen inte fungerar? Vi behöver en beredskap och en bra grund i organisationen för att klara kriser. En organisation som vet vad man ska göra är handlingskraftig och kan agera snabbt när det behövs, säger Eric Karlsson.

Sammantaget är Arjeplogs kommun idag en trygg och säker kommun. Eric Karlsson ser det inte som sin uppgift att skapa nya strukturer. Människor i Arjeplog känner till och ser varandra, och är alltid redo att hjälpa till.

– Trots att jag flyttade 130 mil, till en helt ny plats, har jag aldrig känt mig ensam här. Är man sjuk är det alltid någon som frågar om de ska handla eller hjälpa till med något annat. När jag åkt på semester är det alltid någon som frågar om de ska kolla lägenheten och vattna blommorna. Det här har jag inte upplevt på andra platser där jag bott. Men det är viktigt, alla i ett samhälle behövs i arbetet med trygghet och säkerhet, säger han.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x