070-344 20 23

Inrätta en fixartjänst för de som fyllt 70 år. Det är innebörden av ett medborgarförslag som skickats in till Arjeplogs kommun.

Syftet med en fixartjänst är att minska risken för fallolyckor, genom att en “fixare” kan hjälpa till i hemmet med att exempelvis sätta upp brandvarnare, byta lampor, sätta upp gardiner eller fästa lösa sladdar.

Tjänsten ska vara kostnadsfri, och uppdraget får inte ta längre tid än 30 minuter. Eventuell materialkostnad betalas av den som nyttjar fixartjänsten. En fixartjänst ska inte hjälpa till med sådant som hemtjänsten eller tjänster som andra företag erbjuder.

Inrättandet av en fixartjänst skulle enligt förslagsställaren underlätta för de som vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x