Ett lägenhetsbestånd med stort underhållsbehov, ett museum med bred och aktuell kunskap och ett näringsliv med många företag och få konkurser. Det är en del av den bild som Ulrika Tallhed för Stiftelsen Arjeploghus, Malin Brännström för Silvermuseet och Lotta Lestander för näringslivsbolaget Argentis presenterade inför kommunfullmäktiges ledamöter under mötets första timme.

– Det var mycket och bra information, men tyvärr inte tid för frågor. Till nästa gång får vi se till att ni får mer tid, lovade fullmäktiges ordförande Mats Abrahamsson.

Ulrika Tallhed berättade om stiftelsens fastigheter som omfattar 319 lägenheter, varav 2 i Slagnäs, ett elevhem med 79 rum och 11 affärs-/kontorslokaler.

– Just nu har vi Nåidens byggarbetare som boende på elevhemmet, men från november har vi inte många rum uthyrda där. Vid 1 juli i år räknar vi med 20 lediga lägenheter, varav fyra är under reparation. Just nu har vi väldigt få intresseanmälningar, men det brukar vända mot hösten.

Som en av stiftelsens utmaningar nämnde Ulrika Tallhed det eftersatta underhållet.

– Vi har ett stort underhållsbehov när det gäller bland annat tak och fasader, vattenledningar och avloppsrör, sa hon.

Malin Brännström presenterade Silvermuseet som Arjeplogs gemensamma minne, med ett uppdrag att sprida kunskap och belysa norra Sveriges historia.

– Det här är inget som finns i skolböckerna, så det känns särskilt viktigt att jobba med det här, och ge möjlighet till barn och ungdomar att få med sig sin historia.

Hon berättade också att man i nuläget inte har för avsikt att göra någon utbyggnad av Silvermuseet.

– Vi har pratat om det i några år, men det är inte aktuellt just nu, vi satsar på utveckling i den kostym vi har. Det vi behöver för att växla upp och möta de behov som finns är en stabil grundfinansiering med offentliga medel, och vi behöver lokaler för magasinering av föremål. Det hoppas vi att kommunen ska hitta i sin inventering av lokalbeståndet.

Lotta Lestander, Argentis AB, visade statistik som säger att från och med 2010 har det varje år startats minst tio företag i Arjeplog. 2017 startades så många som 24 företag.

– Idag har vi cirka 420 företag i Arjeplog, mer än var sjätte arjeplogare driver alltså ett företag. Vi har få konkurser, vilket visar att om man startar företag så driver man dem. Behöver man lägga ner företaget av någon orsak sker det oftast under kontrollerade former, sa hon.

Lotta Lestander berättade också om det arbete Argentis AB gör för att underlätta för både företag och arbetssökande i kommunen.

– Vi har en Facebookgrupp som heter Jobbakuten i Arjeplog. Den är till för Arjeplogsföretag som vill anställa, eller för de som vill ha ett jobb i Arjeplog. De uppföljningar vi gjort visar att gruppen fungerar, företag har kunnat anställa och arbetssökande har fått jobb. Eftersom vi har ett näringsliv med stora säsongsvariationer försöker vi sammanföra företag som har behov av personal under olika årstider, med förhoppning om att de ska kunna samarbeta och erbjuda helårsanställning istället för säsongsanställning. De här träffarna har också gett bra resultat.

Fullmäktige godkände årsredovisningar och delårsrapporten utan diskussioner.

Tre medborgarförslag behandlades under dagens fullmäktigesammanträde. Det första gäller ett förslag om att skära ut en silhuett av kommunvapnet i rostfritt stål, och som prydnad och välkomnande symbol vid korsningen Silvermuseet/Kyrkholmen.

Det andra medborgarförslaget handlar om att anordna en majbrasa nästa år, exempelvis nere vid infarten till hamnen, och det tredje förslaget gäller fortsatt utveckling och upprustning av badplatsen i Nåtti. Fullmäktige lämnar förslagen till kommunstyrelsen för beslut efter beredning hos kommunledningsstaben och samhällsbyggnadsenheten.

Fullmäktige antog förslagen om omorganisation av Folkhälsorådet och Biblioteksplanen för 2023-2026.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x