Det var många känslor i luften när Hornavanskolans sista studentexamen firades i kyrkan. Naturligtvis mycket glädje och förväntan, men också sorg och vemod över vetskapen att en 30-årig epok i Arjeplogs historia nu går mot sitt slut.

”Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så vi tar farväl och stora tårar rullar på vår kind, för nu är det slut på gamla tider nu går våran skola i himlen in” sjöng de 15 eleverna i kör.

– Under åren på Hornavanskolan har vi sett 1 576 elever komma för att bygga sin framtid hos oss. Det har varit ett sant nöje. Inte alltid lätt, men alltid berikande, Det är med stolthet jag snart sätter punkt som gymnasierektor och knyter ihop trådarna i den väv som Hornavanskolan spunnit genom åren, sa Nina Lango i sitt tal.

Firandet inleddes med kyrkans välkomnande, där Kristina Andersson, Veronica Rönnqvist och Ann-Christine Sundström framförde “Hälsa Gud”.

– En sådan här dag får känslor och tankar lite skarpare konturer. Man vet vad man har men inte vad man får. Mitt budskap till er är: var inte rädda, men var rädd om er, sa kyrkans präst Kristina Andersson.

Ord på vägen fick studenterna även av rektor Nina Lango.

– Skjut inte upp saker som är viktiga, det kan vara samtalet med en äldre släkting, en lekstund med en liten eller att lämna in deklarationen i tid. Känn stolthet över din person och våga anta utmaningar. Och till sist, när svårigheterna kommer, när tuvorna på vägen blir besvärliga, ställ dig då på “bätter-bene” och lös problemet. För du kan det här!

Med hänvisning till sitt ansvar som inte bara utbildnings-, utan även kulturchef, så bad Fredrik Westerlund att få skicka med eleverna ett stycke svensk tänkvärd poesi.

– De inledande orden är ”Fredag höj volymen det är Finnmix”. Men kom ihåg Hoojas ord :Stampar alltid takten till musiken, blir aldrig besviken.

Från lärarnas sida höll Ekaterina Carlsson ett tal, där hon hyllade Hornavanskolans rektor Nina Lango.

– Jag började på Hornavanskolan 2002. Jag minns inte hur många rektorer jag haft sedan dess, men den sista är den bästa. Nina har haft högt i tak, vi har fått frihet under ansvar. Det är inte bara personalen som känner så, även eleverna. Jag känner inte många, om ens någon fler, rektor som blivit bjuden på studentbalen av en elev. Men eleverna har också haft respekt för Nina. Ingen ville bli inkallad på rektorns rum för ett allvarligt samtal.

Efter stipendieutdelning och fler hyllningar till både elever och lärare blev det studenternas tur. I en egen sångtext presenterade de skolans personal och minnen de kommer att bära med sig.

Arezoo Amini höll ett känslofyllt tal från studenterna. Men hon vände sig också till sina kamrater med sina ord.

– Det har varit ett tuftt år för oss alla, med vetskapen om att det nu är slut. Men jag är så glad att jag fick detta kapitel i mitt liv tillsammans med er, i en klass fylld av kärlek. Från och med imorgon har vi ett större ansvar för våra liv, men också möjilgheten att uppfylla våra drömmar, sa hon.

Först och sist. Kurt Burman var Hornavanskolans första rektor – 1993-1995. Nina Lango har suttit som rektor sedan 2016.

En av kyrkobesökarna var Hornavanskolans första rektor, Kurt Burman.

– Jag var rektor under två år, i uppstarten. Vi började med femtio elever, och det var en annan stämning då. Nu känns det väldigt vemodigt, men man har ju haft tid på sig att vänja sig vid tanken på att gymnasiet skulle läggas ner, och det måste gå det också, sa han.

Nina Lango konstaterar, precis som Arezoo Amini, att det gångna läsåret varit en utmaning. Stort fokus har lagts på gruppstärkande aktiviteter, för att hålla motivationen och humöret uppe.

– Jag har haft en fantastiskt lärarkår. De har verkligen satt laget framför jaget, och därför har vi lyckats, säger Nina Lango.

David Palopää blir kvar som lärare på vad som förmodligen blir Sveriges absolut minsta gymnasieskola. Två elever finns kvar under nästa läsår.

Avslutningsvis ska påpekas att de femton elever som nu tagit studenten inte är de allra sista eleverna vid Hornavanskolan. Två elever har ett år kvar, och kommer att färdigställa sina utbildningar vid Hornavanskolan.

Under nästa läsår kommer Hornavanskolan med stor sannolikhet därmed att vara Sveriges absolut minsta gymnasieskola, med endast två elever och en lärare, David Palopää.

– Det blir speciellt, det blir många timmar med bara jag och dom. Jag har inte gjort någon modell för hur vi ska jobba ännu, men jag har alltid haft eleverna som bollplank, så vi kommer att hitta former för hur vi ska jobba tillsammans, säger han.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x