Entomologer från hela Sverige samlades i Arjeplog. FOTO: Johan Fjellström

Ett femtiotal personer från hela Sverige samlades i Arjeplog för årsmöte i Sveriges entomologiska förening och exkursioner till bland annat Mattaure och Yraft-deltat.

Årets Markägardiplom tilldelades Lappbodarnas slåtterförening och Peter och Elina Öberg, Norrfjärden.

Karin Fallén, Lappbodarnas slåtterförening, tog emot Svenska Entomologföreningens markägardiplom, som överlämnades av Roger Marklund, föreningen Fjärilar i Norr.

Sveriges entomologiska förening delar årligen ut ett Markägardiplom, för att uppmärksamma markägare som arbetar målmedvetet med åtgärder som gynnar insekter. Denna gång föll valet på Lappbodarnas slåtterförening, och markägarna Peter och Elina Öberg. Föreningen och markägarna representerades av Karin Fallén, som också berättade om det arbete som föreningen utför i samråd med markägarna.

– Fram till 1950-talet var ängarna Sveriges värdefullaste marktyp. Idag är det skogen som har den platsen och ängarna blir allt mindre och färre, sa hon.

Kommunalrådet Isak Utsi välkomnade entomologerna till Arjeplog, och valdes som ordförande för föreningens årsmöte.

Karin Fallén berättade också om verksamhetsåret i Lappbodarnas slåtterförening.

– I maj städar vi upp på ängen, och har vårt årsmöte. I juli/augusti är det dags för slåtter, och den sker med lie eller slåtterbalk. Höet hässjar vi.

Blåklocka, höstlåsbräken och prästkrage är ett par av de blommor som växer på ängen. Men föreningens engagemang och insatser för att främja djur och natur stannar inte vid slåtter och höhässjor.

– Vi har fågelholk, fladdermusholk, vi har sparat en lövhög och vi har skrapat av grässvålen på 7-8 kvadratmeter där vi hoppas att sandbin ska trivas, berättade Karin Fallén.

I föreningens regi görs också inventeringar av växter och insekter.

– Ju mer man lär sig om naturen, ju mer ser man och ju mer intresserad blir man, konstaterade hon.

Ett av exkursionsmålen var en gles tallskog med många mycket gamla träd. – Hit vill jag ta mina barn för att visa dem en riktig, vacker skog, utbrast en av deltagarna.

Efter årsmötet, där Arjeplogs kommunalråd Isak Utsi satt som ordförande, åkte de flesta av deltagarna mot Mattaureälven-Båldakatj och ett område med gammal, gles tallskog.

Ledare för den exkursionen var Emilia Vesterberg och Frédéric Forsmark, länsstyrelsen.

– Många av tallarna här är mellan fyrahundra och sexhundra år gamla. Det finns få områden som kan uppvisa sådana här bestånd med den åldern, berättade Frédéric Forsmark.

Övriga mötesdeltagare besökte bland annat Jutismyren och Vaukamyren. Under mötets andra dag gjordes exkursioner till kalfjället på Bäno och Yraftdeltat.

Exkursionsdeltagarna gav sig av ut i skog, på myr och fjäll med håvar, skålar och burkar i hopp om att hitta spännande insekter och larver. Och visst gjordes en hel del fynd, varav några fick följa med hem för säker artbestämning med hjälp av mikroskop.

Som arrangörer för det 33:e Svenska Entomologmötet stod föreningen Fjärilar i Norr samt Norrlands Entomologiska förening. Nästa år hålls det 34:e Svenska Entomologmötet i Skåne.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x