Kulturföreningen Inlandskult ansöker om 4 000 kronor i stöd från Arjeplogs kommun för att ordna en konsert i samband med Inlandsbanefestivalen 2023.

Inlandsbanefestivalen är en festival där artisterna färdas längs Inlandsbanan och håller konserter på olika platser. Med festivalen strävar arrangörerna efter att lyfta fram ett glesbygdsperspektiv och levandegöra orter med ett vanligtvis begränsat utbud av kultursatsningar.

Årets festival genomförs med stöd av Statens Kulturråd, vilket gör det möjligt att satsa lite extra på arrangemangen.

Något daturm för konsert i Arjeplogs kommun är inte fastställt, men Inlandsbanefestivalen planeras genomföras under sensommaren.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x