Gasasjöns intresseförening ansöker om bygdemedel för att återställa vattennivån i Gasasjön. Åtgärden beräknas kosta totalt 527 850 kronor, och ansökan om bygdemedel gäller 491 250 kronor.

Vattennivån i Gasasjön påverkas under vårfloden bland annat av Slagnäs kraftstation och vattennivån i Naustajaure. Under sommarperioden rinner vattnet ut från sjön i snabbare takt än vad som är naturligt, bland annat på grund av att bottnen i området nedströms sjön är påverkad av grävning.

Föreningen vill återställa basnivån i sjöns utlopp, vilket skulle innebära att skillnaden mellan sjöns högsta och lägsta nivå minskar.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x