Kommunalrådet Isak Utsi välkomnade de cirka 130 deltagarna vid Youth Up North Summit till Arjeplog. FOTO: Peder Lundkvist

Under tre års tid har Arjeplogs kommun jobbat med att öka ungas inflytande i samhällsutvecklingen, via projekt Youth Up North. Nu avslutas projektet med en tvådagars konferens i Arjeplog där representanter för bland annat 16 olika kommuner, två länsstyrelser, två regioner, Naturvårdsverket och MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, deltar för att se och lära av erfarenheterna inom projektet.

– Projektet har varit en positiv katalysator i vårt arbete för ungas engagemang, och bland annat bidragit till fler aktiviteter och utveckling av vår mötesplats för unga. Nästa steg är att se hur vi kan bära det här vidare efter projektets slut, säger kommunalrådet Isak Utsi.

Unga experter med inflytande. Projekt Youth Up North syftar till att skapa en mer levande landsbygd där unga vill bo och delta i samhällsutvecklingen. FOTO: Peder Lundkvist

Youth Up North är en satsning som med stöd från Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse har verkat för att stärka ungas inflytande och landsbygder i norra Sverige. Tre kommuner, Arjeplog, Boden och Dorotea, valdes ut för att delta i projektet.

– Här har man varit väldigt aktivt inom projektet, många initiativ har tagits, många frågor har kommit upp på politikernas bord och mycket har hänt. Idag känns det häftigt att stå här och inse att projektet har gett ungdomarna mer att säga till om här i Arjeplog, och att kommunen har sett fördelarna och nu tar över kostnaderna för ungdomssamordnaren, säger Helena Forsgren, projektledare.

Vilka lösningar kan man hitta på de samhällsutmaningar som unga ser i Arjeplog? "Hackathon" är en metod som använts i projektet och som testades under den avslutande konferensen. FOTO: Peder Lundkvist

Hur kan man tillsammans hitta lösningar på de samhällsutmaningar som unga identifierat? “Hackathon” är en metod som använts under projektet. Under den avslutande konferensen fick deltagarna möjlighet att testa metoden. FOTO: Peder Lundkvist

En av aktiviteterna under konferensens första dag var ett så kallat hackathon, där deltagarna delades in i mindre, åldersblandade arbetsgrupper. Uppgiften var att tillsammans hitta lösningar på problem och förslag på utveckling av samhällets funktioner. ”Psykisk hälsa”, ”Jobb”, ”Avstånd”, ”Regionalt inflytande” och ”Fritid” var några av de rubriker som grupperna skulle jobba med.

 

– Hackathon bygger på expertkunskap, och ni som nu är vuxna experter inom olika områden, kom ihåg att det är bara de unga som är experter på hur det är att vara ung just nu, påpekade Oliwer Karlsson, Youth Up North.

Han berättade också att Hälsa och sjukvård anses som den viktigaste politiska frågan av unga i alla tre kommuner som deltagit i Youth Up North, Arjeplog, Boden och Dorotea.

Ellen Lundkvist, ordförande Ung inkludering Landsbygdsnätverket, Fredrik Westerlund, Kultur och Utbildningschef Arjeplog och Kristian Alsér, ledamot Familjen Kamprads stiftelse, i ett panelsamtal om landsbygden. Medverkade i samtalet gjorde också Beatrice Bucht, ledamot Unga på landsbygden. FOTO: Peder Lundkvist

Fredrik Westerlund, kultur- och utbildningschef i Arjeplog, var en av fyra deltagare i ett panelsamtal med rubriken ”Vems ansvar är inlandet?”. Liksom kommunalrådet Isak Utsi framhöll han vikten av att ha en ungdomssamordnare.

– Det gör att ungdomarna har en advokat, någon som hela tiden är med och påminner om vikten av deras inflytande i de här frågorna.

Bland de 130 deltagarna fanns även representanter för projektets finansiärer, Familjen Kamprads Stiftelse och Stenbecks Stiftelse.

– Projektet har pågått under tre år, och vi har haft löpande avstämningar hela tiden. Det jag sett här på plats är ännu ett kvitto på att vi är på rätt väg. Det viktiga är vad som händer nu, hur tar man det här vidare? Ungas inflytande är viktigt för en levande landsbygd, och utan unga på landsbygden blir det svårt att få till stånd utveckling, säger Anna Carlström, kanslichef hos Familjen Kamprads stiftelse och ledamot i projektets styrgrupp.

– En uttalad målbild för oss är att mötesplatsen för unga ska fortsätta att utvecklas, och jag tror att ungdomsgårdsrådet kan bli väldigt spännande. En annan sak är att vi ska hitta sätt att fortsätta följa ungas uppfattning av kommunens utveckling, med hjälp av ungdomsenkäter som vi provade under förra året. Vi ska ta till oss projektresultaten och se vad mer som kan bäras vidare, säger Isak Utsi, kommunalråd i Arjeplog.

 

 

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x