Björn Sundqvist, tidigare ägare av Granns Järnhandel, har utsetts till Årets Arjeplogare 2022. FOTO: Maria Söderberg

Björn Sundqvist utsågs av ett enigt fullmäktige till Årets Arjeplogare 2022.

Han uppmärksammas för sitt långsiktiga samhällsengagemang, sina insatser för handeln och sin vilja att utveckla bygden.

Ett enigt kommunfullmäktige antog också bland annat planeringsförutsättningar för de kommande tre åren.

Årsredovisningen för 2022 kunde inte fastställas eftersom revisionsberättelsen för Stiftelsen Arjeplogshus inte är komplett, men årsredovisningen presenterades inför fullmäktige.

– Årets resultat uppgår till 4,8 miljoner, drygt två miljoner sämre än vad vi budgeterat för, berättade ekonomichef Nina Laestander.

I planeringsförutsättningarna för 2024-2027 beslutade fullmäktige att normen för taxehöjning 2024 ska vara ett påslag på 5,5 procent. I beslutet sägs också att verksamheterna ska göra en genomlysning av sina kostnader, för att se om man behöver ta ut hela höjningen.

Samhällsbyggnadschef Emil Sundström gav en lägesrapport från sin avdelning, och berättade bland annat om svårigheter att rekrytera personal och entreprenörer med rätt kompetens. Detta problem har lett till att projekt fått ställas in.

Han varnade också för att utökat naturskydd kan innebära svårigheter.

– Ibland innebär viss lagstiftning problem för oss. Syftet med nya lagar är gott, men de tar inte alltid hänsyn till extremfallet Arjeplog. Exempelvis tror jag att skyddad natur kommer att bli ett problem för Arjeplogs kommun. Det får inte blir så att allt naturskydd ska läggas här, då får vi problem om vi vill utveckla. Ett annat problem blir bränsleleveranser till fjärrvärmen. Vi får tag på bränsle för nästa år, men jag vet inte till vilket pris ännu, sa han.

 

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x