brown and green plant in tilt shift lens

Detaljplanen för Jäckvik 1:10, som antogs av kommunfullmäktige den 27 februari, har överklagats.

Planen innebär att ett trettiotal nya fritidshus kan byggas i byns västra ände.

Två överklagningar har skickats in till kommunen från fastighetsägare i direkt anslutning till det område som berörs av detaljplanen. I båda fallen sägs att detaljplanen bör ändras så att två av de planerade tomterna ej bebyggs, och att mer skog lämnas kvar.

Överklagningarna går till mark- och miljödomstolen i Umeå.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x